Súkromná odborná škola začína stavať halu pre výučbu technických predmetov

Súkromná odborná škola začína stavať halu pre výučbu technických predmetov

Študenti budú mať k dispozícii automatizovanú výrobnú linku, roboty a CNC technológie. Kapacita haly bude nastavená tak, aby ju mohlo naraz využívať až 50 študentov.

Hala bude podľa informácií Slavomíra Maličkaya z DSA rozdelená na päť učební. V nich sa budú môcť študenti školy pripravovať v oblasti automatizácie a robotizácie a spoznávať základy pneumatiky a hydrauliky.

Využívať budú môcť automatizovanú výrobnú linku, roboty a CNC technológie. Kapacita haly bude nastavená tak, aby ju mohlo naraz využívať až 50 študentov.

Nová hala v budúcnosti výrazne pomôže aj pri praktickej výučbe v rámci systému duálneho vzdelávania, do ktorého sa škola predvlani zapojila.

V súčasnosti už SSOŠ DSA spĺňa kritériá podnikovej školy. V systéme duálneho vzdelávania sa v spolupráci s deviatimi firmami v regióne pripravuje celkove 73 študentov v perspektívnych študijných odboroch, ako sú napríklad mechanik-mechatronik a logistika.

Na financovaní investície sa podieľa zriaďovateľ SSOŠ DSA, slovenská spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien, čiastočne bude financovaná aj z verejných zdrojov v rámci slovensko-rakúskeho projektu Interreg.

Jeho cieľom je analyzovať a následne využívať skúsenosti vzdelávacích inštitúcií a stredných odborných škôl v cezhraničnom regióne Burgenlandu, Dolného Rakúska, Viedne, a u nás Bratislavského ako aj Trnavského samosprávneho kraja.

Projekt by mal zároveň napomôcť ich budúcej spolupráci. SSOŠ DSA v Trnave je hlavným partnerom projektu.

k dispozícii automatizovanú výrobnú linku, roboty a CNC technológie. Kapacita haly bude nastavená tak, aby ju mohlo naraz využívať až 50 študentov.

Súkromná stredná odborná škola DSA v Trnave začala vo štvrtok stavať tréningovú halu, ktorá bude vybavená špičkovými robotmi a CNC technológiou.

Už od nového školského roku bude slúžiť pre praktickú výučbu jej študentov, ale využívať ju budú môcť aj ďalšie technicky zamerané školy v regióne.

Na slávnostnom začatí výstavby sa zúčastnil predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič, ako aj predstavitelia zamestnávateľských a profesijných organizácií na Slovensku.