Stretnutie zamestnávateľov a ministra školstva

20.04.2020 Monitoring médií
Stretnutie zamestnávateľov a ministra školstva

V sobotu 18.4.2020 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislavom Gröhlingom. Hlavnými témami bolo zabezpečenie kompetencií stavovských a profesijných organizácií pri výkone svojich úloh v odbornom vzdelávaní a príprave. Práve v čase korona krízy vzniká množstvo otázok na ktoré bude treba zo strany zamestnávateľov promptne reagovať.

Odborná debata pokračovala pri podpore duálneho vzdelávania, ktoré vychováva odborníkov pre trh práce, kde je potrebné hľadať opatrenia, ktoré podporia jeho rozvoj aj počas prebiehajúcej korona krízy. Zmeny na trhu práce a štrukturálne zmeny v priemysle a službách, ktorých akceleráciu priniesla súčasná kríza sa odrazia na užšej spolupráci s rezortom pri zavádzaní pokrokových prvkov vo vzdelávaní, analytických dátach a práci pri predikcií zmien na trhu práce a s tým súvisiacim plánom výkonov na ško lách. Zástupcovia zamestnávateľov zároveň ocenili užšiu koordináciu s ministerstvom školstva ako aj vecne príslušným Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV).

Na foto:
Zľava Andrej Hutta - člen Prezídia AZZZ SR, predseda Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania, Tomáš Malatinský - prezident AZZZ SR, Branislav Gröhling - minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, Oto Nevický - generálny sekretár AZZZ SR