Stretnutie v sektore doprava

23.05.2019 Rôzne
Stretnutie v sektore doprava

V pondelok, 10.6.2019 sa uskutoční prvý ročník stretnutia manažmentu českých a slovenských spoločností, štátnych inštitúcií, zväzov a združení, pôsobiacich v odbore dopravy. Spoločenský večer, ktorý prebehne v sále Gong v Dolních Vítkovicích, má za cieľ poskytnúť priestor na nadviazanie kontaktov príjemnou neformálnou cestou a umožniť rak iný formát jednania.

Záštitu akcii poskytuje Svaz průmyslu a dopravy České republiky a Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR.

„Uvedomujeme si dôležitosť bilaterálních rokovaní v sektore dopravy, pretože ho považujeme ako jedno z najdôlezitejších odvetví nášho hospodárstva. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ SR), ako najväčšie a najreprezentatívnejšie zamestnávateľské združenie na Slovensku má medzi svojimi členmi taktiež silných zástupcov zo sektoru dopravy, je preto pre nás cťou byť partnerom tohoto podujatia, kde si budú môcť všetci aktéri v oblasti dopravy vymeniť užitočné informácie a nadviazať vzácne kontakty.

Nižšie emisie, náhrada dieslu za alternatívne palivá, kvalitná infraštruktúra a iné technologické inovácie čakajú dopravcov v priebehu budúcich rokov. Dopad nielen nákladnej, ale aj osobnej cestnej dopravy na životné prostredie je v poslednom čase najdiskutovanejšou témou v tomto odvetví. Pre dopravcov bude náročné splniť limity, ktoré si dala za cieľ Európska únia v súvislosti s postupným znižovaním emisií. Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú emisné normy emisií CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá počíta totiž so znižovaním emisií do roku 2025 o 15 percent a do roku 2030 o 30 percent“, povedal Tomáš Malatinský, prezident AZZZ SR.