Stanovisko členov iniciatívy za vládu zákona - "Rule of law"

09.07.2015 Monitoring médií
Stanovisko členov iniciatívy za vládu zákona - "Rule of law"

Začiatkom roka 2014 sa podnikateľská komunita spojila, aby reagovala na otázky súvisiace s fungovaním Slovenska ako právneho štátu. Štrnásť (14) podnikateľských združení, zamestnávateľských asociácií a obchodných komôr založilo spoločnú iniciatívu, prostredníctvom ktorej podnikateľská komunita zaujíma odborné a vecné stanoviská k zhoršujúcemu sa stavu justície, vyššej miere korupcie a tolerancii k nej a nedostatočne systematickému a transparentnému legislatívnemu procesu na Slovensku.

Hlavné oblasti iniciatívy:

1. Transparentnosť a predvídateľnosť legislatívneho procesu

2. Korupcia ako negatívny a škodlivý faktor pre „značku Slovensko“

3. Transparentná a efektívna justícia ako pevný základ pre domácich aj zahraničných investorov