Stanovisko AZZZ SR k zvýšeniu minimálnej mzdy

28.04.2015 Tlačové správy
Stanovisko AZZZ SR k zvýšeniu minimálnej mzdy

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR nepovažuje návrh na zvýšenie minimálnej mzdy od budúceho roku o ďalších 30,- EUR, ktorý dnes predložila KOZ SR za dobrý krok.

„Ešte nie sme v situácii, kedy by sme mohli našich zamestnávateľov zaťažiť ďalšími nákladmi. Vysokú nezamestnanosť ľudí sa nám takýmto spôsobom nepodarí znižovať uspokojivým tempom,“povedal generálny sekretár AZZZ SR Oto Nevický.

AZZZ SR bude v rokovaniach so sociálnymi partnermi o výške minimálnej mzdy pre budúci rok navrhovať zachovanie súčasného stavu. „Sme však pripravení pokračovať v diskusii o znížení nákladov ceny práce pre nízkopríjmové skupiny zamestnancov, napríklad rozšírením odvodových úľav, s cieľom zvýšiť čistý príjem zamestnancov a znížiť nezamestnanosť,“ dodal generálny sekretár AZZZ SR Oto Nevický.