Stanovisko AZZZ SR k prijatiu návrhu zákona o OVaP

12.03.2015 Tlačové správy
Stanovisko AZZZ SR k prijatiu návrhu zákona o OVaP

AZZZ SR návrh zákona v takomto znení od začiatku podporovalo aj napriek skutočnosti, že akcentovalo tak ako ostatné stavovské a profesijné organizácie nedostatočnosť motivácie zamestnávateľov pre vstup do systému duálneho vzdelávania.

„Sme radi, že bol schválený v riadnom legislatívnom termíne a po podpise pánom prezidentom by mohol nadobudnúť účinnosť k 1.4.2015 s výnimkou niektorých ustanovení, ktoré majú odloženú účinnosť. Aj napriek negatívnym stanoviskám niektorých zamestnávateľských organizácií k predmetnému zákonu, sme presvedčení, že otvorí priestor pre zlepšenie situácie v odbornom školstve,“ povedal Rastislav Machunka, viceprezident AZZZ SR.

AZZZ SR tak ako ostatné stavovské a profesijné organizácie vstupovali do procesu transformácie odborného vzdelávania bez ambície navyšovania svojich kompetencií ale v dobrej viere, že vieme a môžeme dobrej veci napomôcť. Na základe viacerých rokovaní so zástupcami štátu, sme presvedčení a máme aj jasné prísľuby od kompetentných, že otázka navýšenia motivácie zamestnávateľov v celom systéme ako aj podpora pre výkon kompetencií stavovských a profesijných organizácií bude predmetom ďalších rokovaní a je priestor pre konštruktívne návrhy a riešenia.