Stanovisko AZZZ SR k návrhom zákonov z dielne ÚGKK

25.04.2014 Tlačové správy
Stanovisko AZZZ SR k návrhom zákonov z dielne ÚGKK

Zamestnávatelia združení v Zamestnávateľskom zväze geodézie a kartografie (ZZGK) vyjadrujú vážne znepokojenie nad pripravovanými návrhmi katastrálneho zákona, zákona o geodézii a kartografii a o novele zákona o komore geodetov a kartografov.

K týmto zákonom bolo v rámci medzirezortného pripomienkového konania podaných až 1086 pripomienok (Zákon o geodézii a kartografii 392 pripomienok, z toho 197 zásadných, Katastrálny zákon 694 pripomienok, z toho 306 zásadných).

AZZZ SR podala 185 pripomienok (Zákon o geodézii a kartografii 48 pripomienok, z toho 33 zásadných, Katastrálny zákon 137 pripomienok, z toho 108 zásadných)

Táto katastrofálna štatistika dokumentuje, že jediný tvorca týchto zákonov – Úrad geodézie a kartografie úplne odignoroval vnútro rezortnú odbornú diskusiu s odborníkmi z praxe, nevyhnutnú pri zásadných zmenách, ktoré svojimi dôsledkami zasiahnu širokú verejnosť.

Spomínané zákony ohrozujú ochranu vlastníctva nehnuteľného majetku a hodnovernosť údajov katastra pre ďalšie generácie. „Nová legislatíva znižuje kvalitu odbornej práce geodetov, ustupuje z presnosti, ktorú dnes umožňuje technológia GPS, umelo a nelogicky oddeľuje geodéziu a kartografiu od katastra, zvyšuje pokuty za priestupky, a správne poplatky a zvyšuje nároky na štátny rozpočet,“ povedal predseda ZZGK Vladimír Uhlík.