Spoločná tlačová správa zamestnávateľov

19.01.2016 Tlačové správy
Spoločná tlačová správa zamestnávateľov

Zamestnávatelia združení v Rade vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu vstupujú do nového roka s aktualizovanými počtami podnikov po certifikácii, ktoré sú spôsobilé poskytovať praktické vyučovanie v rámci systému duálneho vzdelávania na šk. rok 2016/2017.

Výberovým konaním certifikačných komisií prešlo 298 zamestnávateľov z prihláseného počtu

349 koncom minulého roka. Žiaci majú v novom školskom roku na výber z celkove 84 učebných a študijných odborov spomedzi 2 763učebných miest s možnosťou praktickej výučby v

494 prevádzkach ponúkaných certifikovanými zamestnávateľmi.

„Ako všetci dobre vieme, vstup žiaka do duálneho vzdelávania začína výberom povolania, o ktoré má záujem a aktívnym vyhľadaním učebného miesta v odbore u konkrétneho zamestnávateľa. Samozrejme, miesta, ktoré zverejňujeme, je ponuka zamestnávateľov. Teraz nás čaká propagačnou a náborovou činnosťou presvedčiť rodičov a žiakov ZŠ o výhode systému duálneho vzdelávania a tiež o tom, že práve SDV okrem prípravy na povolanie poskytuje stabilné pracovné miesto,“ zdôraznil pri predstavovaní certifikovaných zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania na dnešnej tlačovej konferencii J. Holeček, nový predseda Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania.

Ako uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler: „Som veľmi rád, že zamestnávatelia ponúkajú v novom školskom roku 2 763 učebných miest pre žiakov pripravujúcich sa v systéme duálneho vzdelávania. Našou dôležitou úlohou ostáva presvedčiť žiakov a ich rodičov, že duálne vzdelávanie má zmysel a môže významne pomôcť v naštartovaní kariéry mladého človeka.“