Spoločná tlačová správa ANS a AZZZ SR

05.04.2016 Tlačové správy
Spoločná tlačová správa ANS a AZZZ SR

V súvislosti s minuloročným historicky najvyšším navýšením minimálnej mzdy a jej koeficientov, legislatívnym navýšením platov iných zdravotných pracovníkov, či zvýšením miezd lekárov vznikli nemocniciam výrazné výpadky v rozpočte. Vzhľadom na vážnosť situácie Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) opätovne žiada dofinancovať systém zdravotníctva v objeme 95 miliónov EUR, aby vykryla vzniknutý výpadok v rozpočte. Zmluvy so súkromnými poisťovňami majú nemocnice združené v ANS uzavreté len do konca apríla, v prípade VšZP do konca septembra. V prípade nenavýšenia rozpočtu budú platby znížené na úroveň decembra 2015 - čo predstavuje pokles o cca 10%.

ANS vníma dofinancovanie rezortu zdravotníctva ako krok nevyhnutný pre riadne fungovanie rezortu zdravotníctva, zabezpečenie poskytovania a zachovanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti.

AZZZ SR spolu s ANS považujú za dôležité a budú presadzovať v rokovaniach s rezortom zdravotníctva doplniť do programového vyhlásenia vlády aj nasledovné:

  • dôležitosť zavedenia systému e-Health a DRG, ktoré sú nevyhnutné pre zefektívnenie a transparentnosť v rezorte zdravotníctva, e-Health doposiaľ žiaľ nebol odbornej verejnosti predstavený
  • dôležitosť stratifikácie nemocníc pre poskytovanie akútnej zdravotnej starostlivosti s cieľom nastaviť kritéria pre kategorizáciu nemocníc pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Stratifikácia nemocníc bude zároveň slúžiť ako podklad pre transparentné čerpanie eurofondov v programovacom období 2016-2020 a zároveň zjednoduší ich efektívne čerpanie
  • zakotvenie medicínskych štandardov, ktoré už 25 rokov žiadame, aby boli v záujme ochrany pacienta, ošetrujúceho personálu, zvýšenia kvality poskytovanej starostlivosti, a pre potreby DRG vypracované
  • prostriedky zo zdrojov Európskych fondov by mali byť vynaložené aj do rozvoja zdravotnej infraštruktúry v oblasti budovania urgentných príjmov v akútnych nemocniciach a budovania integrovaných centier zdravotnej starostlivosti, ktoré by mali byť v blízkosti, v ideálnom prípade priamo v nemocniciach

S úctou

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR)

Miriam Špániková

Tlačová hovorkyňa

Nevädzová 5

821 01 Bratislava

tel.: +421/2/44 258 528, +421/2/44 258 295
mob.: +421/908 688 068
e-mail: spanikova@azzz.sk

Na stiahnutie