Dátum exportu: 26.06.2015 11:06


 1. Rokovania o mzdách pokračujú

  [Téma: ; STV Dvojka, 17:30; 25/06/2015; Správy RTVS z regiónov; z domova; Martina Kvačkajová]

 2. Danko: Byť živnostníkom na Slovensku je hazard

  [Téma: ; aktualne.sk; 25/06/2015; Slovensko; TASR]

 3. Europarlament podporil Junckerov investičný balík, ktorý oživí ekonomiku únie

  [Téma: ; sme.sk; 25/06/2015; Svet; tasr]

 4. Keď sme si minuli dovolenku, môžeme vymýšľať. Aké voľná sa nám oplatia?

  [Téma: ; aktualne.sk; 26/06/2015; Slovensko; Aktuálne.sk]

 5. Slovensko musí potlačiť korupciu

  [Téma: ; komentare.hnonline.sk; 26/06/2015; HNkomentáre, Komentáre; Theodore Sedgwick]

 6. Pred 70 rokmi zástupcovia 50 krajín podpísali dokument - Chartu OSN

  [Téma: ; teraz.sk; 26/06/2015; TASR]

 7. Tisícky úradníkov môžu prísť o prácu

  [Téma: ; Trenčianske ECHO; 25/06/2015; 19/2015; s.: 3; SERVIS / INZERCIA; JANA TREBULOVÁ]

 8. Na dohodu to nevyzerá: Rokovanie o Grécku kompromisom neskončilo

  [Téma: ; pluska.sk; 25/06/2015; TASR,SITA,Pluska.sk]


 1. Rokovania o mzdách pokračujú

  [Téma: ; STV Dvojka, 17:30; 25/06/2015; Správy RTVS z regiónov; z domova; Martina Kvačkajová]

  Martina Kvačkajová, moderátorka RTVS: "Odbory a vedenie trnavskej automobilky PSA Peugeot Citroen už niekoľko hodín rokujú o novej kolektívnej zmluve. Ide zrejme o posledné zo série 4-mesačných vyjednávaní. Ak sa dnes nedohodnú, od pondelka začnú zamestnanci ostrý štrajk. Nátlakom chcú odbory dosiahnuť zvýšenie platov a odmien vo fabrike. Ponuka vedenia na zvýšenie miezd sa odborom máli."

  Späť na obsah

 2. Danko: Byť živnostníkom na Slovensku je hazard

  [Téma: ; aktualne.sk; 25/06/2015; Slovensko; TASR]

  Danko: Byť živnostníkom na Slovensku je hazard

  BRATISLAVA - Pre daňové licencie zaniklo 9-tisíc firiem a minulý rok bolo založených najmenej nových firiem za ostatných šesť rokov. Uviedol to predseda SNS Andrej Danko, podľa ktorého sa podnikateľské prostredie na Slovensku nezlepšuje.

  Byť živnostníkom na Slovensku je hazard, tvrdí Danko. Zdroj - TASR/Branislav Račko

  "Neustále zvyšovanie finančného zaťaženia živnostníkov a malých podnikateľov nejde priamo úmerne s adekvátnym zlepšovaním podmienok na podnikanie, práve naopak," tvrdí.

  "Narastajúca byrokracia, zvyšovanie povinných súm odvodov, zvyšovanie poplatkov v systéme ochrany zdravia, iné poplatky štátu, daňové licencie, problémy s vymožiteľnosťou práva, ale aj neustále sa meniaca a nejednoznačná legislatíva spôsobujú, že byť živnostníkom je na Slovensku trest a hazard," dodáva Danko.

  Opatrenia, ktoré sú prijímané na podporu živnostenského stavu a zlepšovanie podnikateľského prostredia, podľa neho živnostníkov skôr likvidujú.

  "Stávajú sa obeťou experimentov pri narýchlo prijatých zákonoch. Podnikatelia veľmi zle hodnotia zrozumiteľnosť, použiteľnosť a stálosť právnych predpisov, nejednoznačnosť zákonov a na to nadväzujúca právna neistota. Preto živnostníci alebo malí podnikatelia namiesto toho, aby sa venovali svojej činnosti, musia neustále študovať nové predpisy a novely zákonov," tvrdí Danko s tým, že nie každý si môže dovoliť zaplatiť na to odborníka.

  Za veľký problém podľa neho podnikatelia považujú aj uplatňovanie princípu rovnosti pred zákonom.

  "Slovenská ekonomika, to nie sú len veľké spoločnosti, zahraniční investori či finančné skupiny. V každej vyspelej konkurenčnej ekonomike tvoria malí a strední podnikatelia významnú časť hospodárstva," upozorňuje predseda SNS.

  "Živnostníci, malí a strední podnikatelia však pociťujú, že sú na okraji záujmu a vnímajú rozdielny prístup kompetentných. Vláda uprednostňuje podpory veľkých investícií, ale plošné zlepšovanie podnikateľského prostredia absentuje," dodáva.

  Podľa SNS by bol riešením návrat k rovnej dani, zníženie odvodového zaťaženia, zrušenie odvodov v prípadoch dohôd o pracovnej činnosti a dohôd o vykonaní práce, zrušenie daňových licencií a v neposlednom rade stabilná a často sa nemeniaca legislatíva.

  Späť na obsah

 3. Europarlament podporil Junckerov investičný balík, ktorý oživí ekonomiku únie

  [Téma: ; sme.sk; 25/06/2015; Svet; tasr]

  Nový fond tým, že na seba preberie riziko, otvorí priestor pre rozvoj podnikateľských aktivít a zároveň pre nárast zamestnanosti.

  BRUSEL. Európsky parlament (EP) schválil v stredu zriadenie Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI). Toto nariadenie podporil aj slovenský europoslanec Ivan Štefanec (nezávislý/Európska ľudová strana), ktorý v Junckerovom balíku vidí šancu na oživenie európskej ekonomiky.

  "Investičný balík, ktorý predstavila Európska komisia, má za cieľ opäť naštartovať európsku ekonomiku a do budúcnosti zabezpečiť našu konkurencieschopnosť voči zvyšku sveta. Hospodárska kríza spôsobila, že chuť investorov vkladať kapitál do rizikovejších projektov, sa rapídne znížila," skonštatoval slovenský europoslanec.

  Spresnil, že pokles investícií zasiahol najmä malých a stredných podnikateľov, ktorí tvoria až 99 percent všetkých podnikov v Európe a dlhodobo trpia nedostatkom kapitálu.

  Štefanec upozornil, že nový fond tým, že na seba preberie riziko, otvorí priestor pre rozvoj podnikateľských aktivít a zároveň pre nárast zamestnanosti.

  Podľa jeho slov je významným posunom oproti predchádzajúcim programom fakt, že vďaka multiplikačnému efektu nebude mať investičný plán veľký dopad na európske financie. Na druhej strane však riziko vidí v stave slovenského podnikateľského prostredia.

  "Počet podporených projektov nie je pre jednotlivé krajiny dopredu daný. Tok financií sa bude odvíjať od množstva aktivít realizovaných cez súkromný sektor. Malé a stredné podniky sú však súčasnou vládou dlhodobo zanedbávané," upozornil Štefanec.

  Tento stav spolu s viacerými prepojeniami veľkých firiem na vládnucu stranu podľa neho môže spôsobiť, že potenciál Slovenska nebude dostatočne využitý a EFSI bude mať v našej krajine podobne smutný osud ako eurofondy.

  Slovensko by sa podľa Štefanca malo okrem veľkých infraštruktúrnych projektov sústrediť hlavne na energetiku, vrátane využívania obnoviteľných zdrojov, a investície do vedy a výskumu.

  Späť na obsah

 4. Keď sme si minuli dovolenku, môžeme vymýšľať. Aké voľná sa nám oplatia?

  [Téma: ; aktualne.sk; 26/06/2015; Slovensko; Aktuálne.sk]

  Keď sme si minuli dovolenku, môžeme vymýšľať. Aké voľná sa nám oplatia?

  BRATISLAVA - Leto sa blíži a ľudia zisťujú, koľko dní dovolenky im zostáva. Hoci máme počet voľna uvedený na každej výplatnej páske, svoju pozornosť zväčša upriamime na sumu. Niektorí zostanú teda pred letnými prázdninami nemilo zaskočení. Okrem finančne najvýhodnejšej dovolenky, máme aj iné možnosti ako sa z práce uvoľniť. Odborníčka hovorí o ich výhodách aj nevýhodách.

  Slováci majú nárok zo zákona na najmenej 20 dní dovolenky. (Ilustračná foto) Zdroj - TASR/AP

  Zmena práce, výpovedná lehota, pomoc rodičom na poli, či ťažká životná situácia, choroba. Sú mnohé situácie, ktoré si vyžadujú aby sme sa mohli uvoľniť z práce.

  Nárok na dovolenku za kalendárny rok je zo zákona 20 dní. Nárok na 25 dní dovolenky za kalendárny rok má zamestnanec, ktorý v danom kalendárnom roku dovŕšil 33 rokov veku.

  Dostať sa s dovolenkou na nulu nie je pre niekoho až také ťažké, iní si zas prenášajú dni z minulého roka, čo môže byť tiež v istých situáciách problém, hoci menší. Aké máme možnosti, keď sa s dovolenkovými dňami dostaneme na nulu?

  Čo by ste mali vedieť ohľadom plateného i neplateného voľna radí Karin Raková z Provident Financial.

  Zdroj - Provident

  Kedy najskôr, po nástupe do zamestnania, môžeme čerpať dovolenku?

  Po nástupe do zamestnania máme nárok na dovolenku za odpracované dni, a to v dĺžke jednej dvanástiny dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní v príslušnom kalendárnom roku. Zamestnávateľ nám môže určiť čerpanie dovolenky, aj keď sme zatiaľ nesplnili podmienky na vznik nároku na dovolenku, v prípade ak je možné predpokladať, že tieto podmienky splníme do konca kalendárneho roka, v ktorom dovolenku čerpáme. V prípade čerpania dovolenky je potrebné vyplniť elektronicky dovolenkový lístok a dať na podpis nadriadenému.

  Môže zamestnávateľ zakázať či zrušiť plánovanú dovolenku?

  Zákonník práce umožňuje zamestnávateľovi zmeniť zamestnancovi určené čerpanie dovolenky, ako aj ho z dovolenky odvolať. V takom prípade je povinný zaplatiť zamestnancovi náklady, ktoré mu vznikli bez jeho zavinenia v dôsledku zmeny čerpania dovolenky alebo odvolania z nej. Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku čerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Samozrejme je potrebné prihliadnuť pri určovaní dovolenky na úlohy zamestnávateľa ako aj na oprávnené záujmy zamestnanca.

  Udalosti v rodine si vyžadujú čas i peniaze. Na čo máme nárok v prípade svadby alebo pohrebu niekoho blízkeho?

  Každý zamestnanec má nárok na poskytnutie pracovného voľna s náhradou mzdy v prípade úmrtia rodinného príslušníka. Zákonník práce rozlišuje viaceré prípady. Ak ide o úmrtie blízkej osoby (manžela alebo dieťaťa), zamestnanec má nárok na dva dni voľna a na ďalší deň na účasť na pohrebe. V ostatných prípadoch, keď ide o úmrtie vzdialeného príbuzného alebo osoby, ktorá žila so zamestnancom v čase úmrtia v jednej domácnosti, zamestnanec má nárok na jeden deň voľna a na ďalší deň, v prípade ak zaobstaráva pohreb týchto osôb.

  Zdroj - http://missgen.com/instagram-holiday-cornwall-engl

  Aj v prípade svadby má zamestnanec nárok na pracovné voľno. Ak ide o vlastnú svadbu zamestnanca, zamestnanec má nárok na pracovné voľno (na jeden deň) s náhradou mzdy avšak v prípade účasti na svadbe svojho dieťaťa alebo rodiča má zamestnanec nárok na pracovné voľno ale bez náhrady mzdy.

  Kedy máme nárok na "preplatenie" dovolenky?

  Charakter nároku na náhradu mzdy je peňažným nárokom zamestnanca. Zákonník práce umožňuje poskytnutie náhrady mzdy za dovolenku v trvaní štyroch týždňov len v prípade skončenia pracovného pomeru. Za minimálnu ročnú dovolenku v rozsahu štyroch týždňov nesmie zamestnávateľ zamestnancovi poskytnúť náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku najmä z dôvodu zachovania hlavného účelu dovolenky, t.j. regenerácie pracovnej sily.

  Ak pracujeme "nadčas", môže nám to zamestnávateľ kompenzovať dovolenkou/voľnými dňami?

  Pod pojmom práca nadčas rozumieme prácu, ktorá je vykonávaná osobne zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a je vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien. Prácu nadčas nám môže zamestnávateľ kompenzovať dovolenkou, voľnými dňami len v prípade, ak s nami zamestnávateľ nedohodol písomne, že vo výške našej mzdy bude zohľadnená prípadná práca nadčas, najviac však v úhrne 150 hodín v kalendárnom roku. V takomto prípade nám nepatrí mzda ani mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas a zamestnanec nemôže za túto dobu čerpať ani náhradné voľno.

  Ako sme na tom, čo sa týka voľna v porovnaní s EÚ?
  V tejto oblasti je Európa pomerne jednotná. Takmer všetky členské štáty EÚ majú nárok na dovolenku 20 dní. Francúzsko, Benelux, škandinávske krajiny a Portugalsko majú viac. Veľká Británia dokonca až 28. Platí však, že na Slovensku je počet voľna od 33 rokov 25 dní. Zamestnanci niektorých firiem a štátnej správy môžu mať tiež nárok na viac dovolenky v rámci takzvaných "benefitov". Slováci však majú najviac sviatkov spomedzi všetkých krajín EÚ, celkovo 15.

  Vo Francúzsku majú zamestnanci právo na 4 dni plateného voľna v prípade svadby a 10 dní, ak im umrie blízka osoba. Tieto počty boli však rovnaké ako na Slovensku, zmeny Francúzi schválili v apríli 2015.

  Späť na obsah

 5. Slovensko musí potlačiť korupciu

  [Téma: ; komentare.hnonline.sk; 26/06/2015; HNkomentáre, Komentáre; Theodore Sedgwick]

  Je mi ľúto, že toto je môj rozlúčkový stĺpček v Hospodárskych novinách. Slovensko však opúšťam s pocitom optimizmu, pretože budúcnosť krajiny vnímam pozitívne. Zaiste ste už videli posledné prognózy, ktoré hovoria, že slovenská ekonomika tento rok narastie o 3,2 percenta a budúci rok o 3,7 percenta. A to sú jedny z najlepších čísel v eurozóne. Nezamestnanosť postupne klesá a ministerstvo financií disciplinovane udržiava verejné výdavky pod kontrolou.

  Tunajší automobilový priemysel je zdravý a americké high-tech spoločnosti, s ktorými som sa rozprával, boli všetky na Slovensku spokojné. Mnohé z nich tu dokonca rýchlym tempom vytvárajú nové pracovné miesta. Startupová komunita je veľmi živá a aktívna, pričom neustále vznikajú nové väzby medzi slovenskými startupmi a inovátormi v Silicon Valley.

  Na to, aby bolo Slovensko z dlhodobého hľadiska úspešné, však slovenskí občania aj vláda musia urobiť všetko, čo môžu, aby potlačili korupciu. Deväť z desiatich Slovákov je presvedčených, že korupcia je vážny problém. Komplikuje priame zahraničné investície a škodí podnikateľskému prostrediu. Vytváranie akčných plánov na boj proti korupcii je síce krok správnym smerom, no stále chýbajú konkrétnejšie reformy. Slováci neuveria, že tieto snahy sú myslené vážne, kým nejaká veľká ryba, ktorá ukradla verejné peniaze – teda peniaze slovenských daňovníkov – nebude niesť zodpovednosť za svoje činy. Kým sa tieto veľké ryby nedostanú za mreže, bude náročné ukázať dôveryhodný pokrok v agende boja proti korupcii.

  No aj tak odchádzam presvedčený, že americko-slovenské vzťahy sú na vysokej úrovni a kontinuálne sa posilňujú. Je dôležité pripomenúť, že tento rok je 100. výročie Clevelandskej dohody. Zostavili a podpísali ju Slováci a Česi v mojom rodnom meste v Spojených štátoch, ktorí volali po nezávislosti, slobode a demokratickej forme vlády vo svojej domovine. Do veľkej miery bolo zásluhou práve týchto emigrantov v Spojených štátoch, že prezident Woodrow Wilson podporil vytvorenie Československa.

  So Slovenskom plánujem ostať v kontakte aj po svojom návrate do Spojených štátov, takže toto nie je zbohom, ale uvidíme sa.

  Späť na obsah

 6. Pred 70 rokmi zástupcovia 50 krajín podpísali dokument - Chartu OSN

  [Téma: ; teraz.sk; 26/06/2015; TASR]

  Charta OSN ako medzinárodný dohovor kodifikuje hlavné princípy v medzinárodných vzťahoch od rovnosti členských štátov až po zákaz použitia sily v tých vzťahoch.

  Na snímke zástavy vejú pred sídlom Organizácie spojených národov v New Yorku Foto: FOTO TASR/Martin Baumann

  New York 26. júna (TASR) - Charta Organizácie Spojených národov (OSN) je ústavný nástroj OSN. V Charte OSN sa stanovujú práva a povinnosti členských krajín OSN a dokument dáva možnosti vytvárať orgány a procedúry. Charta OSN ako medzinárodný dohovor kodifikuje hlavné princípy v medzinárodných vzťahoch od rovnosti členských štátov až po zákaz použitia sily v tých vzťahoch.

  Tento dokument bol podpísaný 26. júna 1945 v americkom San Franciscu. Spomienkou na túto udalosť je Deň Charty OSN, ktorý sa slávi práve 26. júna.

  Charta pre OSN znamená to isté, čo pre konkrétny štát jeho ústava. Preto v zmysle tohto ponímania definuje ciele a princípy OSN, ako aj zloženie, ciele a právomoci jednotlivých orgánov OSN - napríklad Bezpečnostnej rady, Valného zhromaždenia, Medzinárodného súdneho dvora či Hospodárskej a sociálnej rady.

  Charta OSN je plodom dlhodobého procesu, výsledky ktorého sa neskôr dostali do rôznych medzinárodných zmlúv - najmä v oblasti vojenského práva, námorného, hraničného aj medzinárodného práva, ktoré boli podpísané na konci 19. a na začiatku 20. storočia. Charta predstavuje výsledok, ktorý vzišiel z predchádzajúcich dohôd, zmlúv a deklarácií v rokoch 1941-44.

  V americkom meste San Franciscu sa 25. júna 1945 začala medzinárodná konferencia za účasti 850 delegátov z 50 krajín. Delegáti mali so sebou približne 2500 poradcov. Delegáti s poradcami boli rozdelení do štyroch komisií a 12 technických výborov s úlohou pripraviť dokument, o ktorom sa malo rokovať na konci konferencie.

  Hlavnými textami, z ktorých sa pri formulovaní dokumentu vychádzalo, boli výsledky prác z konferencie v Dumbarton Oaks (USA, október 1944) a na Jalte (február 1945).

  Práca komisií a výborov vyústila do dokumentu, ktorý bol schválený na plenárnom zasadnutí 26. júna 1945 a podpísali ho zástupcovia 50 z 51 členov OSN. Chýbal podpis Poľska, ktoré vtedy nemalo vládu.

  Dokument dostal názov Charta OSN. Jej definitívna ratifikácia sa uskutočnila 24. októbra 1945. Následne oficiálne vznikla samotná OSN. Charta OSN sa skladá z preambuly, 19 kapitol a 111 článkov.

  Tvorcovia Charty v čase vzniku OSN nepredpokladali obdobie studenej vojny, nové globálne hrozby, akými sú terorizmus alebo šírenie zbraní hromadného ničenia, či rozsiahle prípady porušovania ľudských práv. Napriek tomu Charta OSN slúži svojmu účelu už vyše 60 rokov.

  Pri 50. výročí podpísania Charty OSN 26. júna 1995 ju vtedajší generálny tajomník OSN Butrus Butrus-Ghálí ocenil ako "základný kameň medzinárodných vzťahov, v ktorom bol zakotvený plán budovania svetovej organizácie".

  Už od roku 1995 sa aj pri príležitosti osláv Dňa Charty OSN alebo Dňa OSN pravidelne objavujú názory, že treba reformovať samotnú OSN a definovať jej úlohy v súčasnom svete.

  Zdroj - www.un.org

  Späť na obsah

 7. Tisícky úradníkov môžu prísť o prácu

  [Téma: ; Trenčianske ECHO; 25/06/2015; 19/2015; s.: 3; SERVIS / INZERCIA; JANA TREBULOVÁ]

  VO VEREJNEJ SPRÁVE PRACUJE 360-TISÍC ĽUDÍ

  Ministerstvá a im podriadené inštitúcie zisťujú, koľkých štátnych zamestnancov by mohli prepustiť.

  Štátnym úradníkom hrozí prepúšťanie. Podľa informácií denníka SME má každé ministerstvo vyčísliť, bez koľkých zamestnancov by sa zaobišlo. Počty možných úspor na pracovníkoch majú dať aj podriadené organizácie, ako sú Sociálna poisťovňa, úrady práce či vzdelávacie ústavy. Robia tak na príkaz rezortu financií, ktorý už dlhšie hovorí o zoštíhľovaní v štátnych úradoch. "V poslednom období sa čoraz intenzívnejšie hovorí o personálnom audite v štátnych organizáciách a ministerstvách. Cieľom je zistiť, ktoré úseky sú nadbytočné a bez ktorých ľudí by chod úradov nebol ohrozený. Výsledok zatiaľ nepadol," potvrdil aj náš zdroj blízky vedeniu Smeru, ktorý nechcel byť menovaný.

  Raj byrokracie

  Vo verejnej správe pracuje vyše 360-tisíc ľudí. Podľa medzinárodných rebríčkov patríme k rajom byrokracie. Spomedzi krajín Európskej únie má viac úradníkov na tisíc obyvateľov iba Luxembursko. Za nami sú aj Gréci a Francúzi, známi extrémnou byrokraciou, tvrdí Medzinárodná organizácia práce ILO. "Zo štátneho rozpočtu ide tento rok na mzdy a platy okolo jeden a pol miliardy eur. Prípadná úspora zo znižovania zamestnancov by sa vyčísľovala z tejto sumy," hovorí hlavný ekonóm VÚB Zdenko Stefanides. Ministerstvo financií o podrobnostiach nechce hovoriť. "Tak ako každý rok pri príprave rozpočtu rokujeme s jednotlivými kapitolami o ich finančných požiadavkách. S tým súvisia aj informácie o počte zamestnancov v jednotlivých rezortoch," reaguje. Na otázku, koľko ľudí by malo odísť a ako plánuje ušetrené peniaze použiť, tlačový odbor rezortu neodpovedal. Minister financií Peter Kažimír však koncom minulého roka hovoril o 5 až 10-percentnom znižovaní počtu zamestnancov. "Sú to čísla za rezort financií. Ostatné rezorty majú svoje diétne režimy nastavené reformou verejnej správy. Je na nich, či znížia počet ľudí, alebo nebudú mať na odmeny či výplaty," uviedol v decembri Kažimír. Ak by sa verejná správa zoštíhlila o spomínaný počet percent, bez práce by ostalo 18- až 36-tisíc ľudí. Prepúšťanie štátnych zamestnancov však môžu pribrzdiť sociálne balíčky z dielne vládneho Smeru. Oslovení analytici totiž nepredpokladajú, že by si Smer chcel pokaziť imidž prepúšťaním.

  Odbremeníme podnikateľov?

  Denník SME oslovil aj vybrané ministerstvá. Rezort školstva vraj o žiadnom prepúšťaní nevie. Rezort pôdohospodárstva však pripustil, že o počte zamestnancov už rokoval. "V budúcom roku však neplánujeme radikálne meniť zamestnancov," uvádza Peter Hajnala, riaditeľ tlačového odboru rezortu pôdohospodárstva. Podľa informácií denníka SME sa ministerstvá a podriadené organizácie snažia vyrokovať čo najmenšie zoštíhľovanie. Analytici vnímajú možné šetrenie na úradníkoch pozitívne. "Je len dobré, ak sa štát zamýšľa nad efektívnym využívaním svojich peňazí a hľadá možnosti, ako ušetriť," myslí si Martin Reguli, analytik Nadácie F. A. Hayeka. "Priestor na zvyšovanie efektivity tu stále je. Ak chce vláda šetriť, musí siahnuť aj do vlastných radov a dotknúť sa počtu úradníkov. Na byrokraciu by sa míňať nemalo," hovorí Reguli. Podľa neho by štát mohol peniaze, ktoré získa zoškrtaním nadbytočných miest, využiť na zníženie verejného dlhu. "Alebo aj na zníženie daňového a odvodového zaťaženia, ktoré prekáža podnikateľom."

  JANA TREBULOVÁ

  Foto:

  Úradníkov máme veľa.

  Späť na obsah

 8. Na dohodu to nevyzerá: Rokovanie o Grécku kompromisom neskončilo

  [Téma: ; pluska.sk; 25/06/2015; TASR,SITA,Pluska.sk]

  Dohodnú sa vôbec? Kompromis medzi gréckou vládou a veriteľmi mal prísť už v stredu, no takýto scenár sa nekonal. Ani vo štvrtok, len hodiny pred rokovaním ministrov Únie to nevyzerá ružovo.

  Ministrov financií eurozóny čakajú na dnešnej schôdzi dva protichodné návrhy na vyriešenie gréckej krízy. Grécky premiér Alexis Tsipras sa totiž ani dnes na rokovaniach s predstaviteľmi tzv. inštitúcií nedohodol na kompromisnom návrhu. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.

  Trojica inštitúcií: Európska komisia (EK), Európska centrálna banka (ECB) a Medzinárodný menový fond (MMF) následne jednomyseľne schválili súbor dokumentov, ktoré poslali ministrom, aby ich posúdili ako základ pre dohodu napriek tomu, že ich Grécko neakceptovalo.

  Uviedol to nemenovaný predstaviteľ Európskej únie (EÚ). A podľa zdroja z gréckej vlády Grécko zas poslalo ministrom vlastné návrhy. Veritelia pritom dali Tsiprasovi ultimátum dnes do 11. hodiny SELČ, aby im predložil dôveryhodný plán reforiem, a upozornili ho, že v opačnom prípade pošlú ministrom financií, tzv. Euroskupine, vlastnú verziu.

  Situácia okolo Grécka sa tak pred dnešným summitom lídrov EÚ, ktorý mal byť venovaný migrácii a opätovnému prerokovaniu podmienok členstva Británie v EÚ, ešte viac zdramatizovala.

  Grécky zdroj povedal, že Atény stoja za návrhom, ktorý predložili v pondelok (22.6.). Šéfovia inštitúcií však požiadali Tsiprasa, aby vypracoval nový prijateľnejší návrh reforiem, v ktorom sa nebude spoliehať len na zvýšenie rozpočtových príjmov, ale bude zahŕňať aj zníženie výdavkov štátu.

  Grécky premiér ale odmieta pristúpiť na kompromis pri kľúčových reformách dôchodkového systému, pracovného trhu, platov a daní, keďže jeho ľavicová strana Syriza ich označila za "červenú čiaru", ktorú neprekročí.
  Neistý výsledok

  Rozhovory medzi Gréckom a veriteľmi budú ďalej pokračovať, môže sa však stať, že Grécko neakceptuje nové návrhy veriteľov. "Inštitúcie predložili nový návrh, ktorý vrhá zaťaženie na pracovníkov a dôchodcov sociálne nespravodlivým spôsobom a zároveň sa vyhýba zvýšeniu zaťaženia pre tých, ktorí si to môžu dovoliť," povedal grécky vládny predstaviteľ.

  "Grécka strana považuje za nemožné, aby súhlasila s takýmto prístupom. Rokovania pokračujú na všetkých úrovniach," povedal. Grécky premiér Alexis Tsipras označil dokonca požiadavky veriteľov za "vydieranie".

  Výsledok rokovaní medzi Gréckom a jeho veriteľmi je stále veľmi neistý, povedal zdroj z prostredia veriteľov po stredajšej schôdzke šéfov inštitúcií predstavujúcich veriteľov a šéfa skupiny ministrov financií eurozóny.
  Tri sporné návrhy

  "Je to stále veľmi neisté. Ešte nemáme dohodu," odpovedal predstaviteľ na otázku, či sa na stredajších popoludňajších rozhovoroch dosiahol pokrok. Grécky minister hospodárstva George Stathakis povedal, že sporné sú už len tri z 50 návrhov Atén, ale niekoľko zdrojov oboznámených s rokovaniami uviedlo, že ich je oveľa viac.

  K otvoreným otázkam patria pracovné zákony, kolektívne vyjednávanie, reforma penzijného systému, mzdy vo verejnom sektore a daň z pridanej hodnoty a korporátna daň.
  Limit vypršal

  Grécku uplynula lehota na predloženie nových realizovateľných návrhov reforiem, ktoré by mohli odblokovať poskytnutie nových financií krajine a pomôcť jej vyhnúť sa bankrotu. Predstaviteľ eurozóny uviedol, že inštitúcie predstavujúce veriteľov Grécka dali Aténam čas na predloženie nových návrhov do štvrtka do 11:00 SELČ.

  V prípade, že by sa dohoda nedosiahla, veriteľské inštitúcie predložia skupine ministrov financií eurozóny svoj vlastný návrh. Ministri financií členských krajín eurozóny sa stretávajú v Bruseli vo štvrtok o 13:00 SELČ.

  Autor - TASR,SITA,Pluska.sk

  Späť na obsah