Asociácia zamestnávateľ. zväzov a združení

Dátum exportu: 14.07.2015 11:07


 1. Inštitúcie z polygrafickej brandže podpísali Memorandum o spolupráci

  [Téma: AZZZ SR, KOZ, RÚZ; sme.sk; 13/07/2015; Z domova; Redakcia]

 2. Analytici radia Grécku aj ďalšie reformy

  [Téma: VŠEOBECNÉ; STV Jednotka, 16:00; 13/07/2015; Správy STV; zo zahraničia; Miroslav Frindt]

 3. Stále sa nemyslí na trh práce

  [Téma: VŠEOBECNÉ; SME; 14/07/2015; 161/2015; s.: 11; Publicistika; Stanislav Igor Šimončič]


 1. Inštitúcie z polygrafickej brandže podpísali Memorandum o spolupráci

  [Téma: AZZZ SR, KOZ, RÚZ; sme.sk; 13/07/2015; Z domova; Redakcia]

  Dokument podpísalo viacero vzdelávacích inštitúcií a firiem.

  BRATISLAVA. Vzájomná spolupráca a podpora s využitím vedomostí, skúseností a znalostí v oblasti odborného vzdelávania a prípravy žiakov pre študijné odbory Polygrafia a média - to je hlavným cieľom Memoranda o spolupráci, ktoré podpísalo viacero inštitúcií z polygrafickej brandže.

  Dokument ratifikovali zástupcovia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, Republikovej únie zamestnávateľov, Zväzu polygrafie na Slovensku, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, firiem Heidelberg Slovensko, s. r. o., Grafitec Slovakia Group, FUJIFILM Europe GmbH, KBA CEE Sp. z o.o., Europapier Slovensko, s. r. o., Ústav prírodných a syntetických polymérov, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie a tlačiareň Slovenská Grafia, a. s.

  "Význam vzdelávania určite netreba zvlášť obhajovať, pretože bez vzdelania nie je pokrok. Polygrafi boli vždy na čele pokroku a potrebu získavať a odovzdávať fortieľ im nebol nikdy cudzí," uviedol riaditeľ SOŠ polygrafickej v Bratislave Roman Šíp.

  Podľa jeho slov si zamestnávatelia uvedomujú potrebu kvalitného vzdelávania a prípravy pre odbor polygrafie a médií. "Memorandum je začiatok ešte intenzívnejšej spolupráce medzi školou a zamestnávateľmi, ktorý prinesie prospech celej polygrafickej branži," dodal Šíp.

  Späť na obsah

 2. Analytici radia Grécku aj ďalšie reformy

  [Téma: VŠEOBECNÉ; STV Jednotka, 16:00; 13/07/2015; Správy STV; zo zahraničia; Miroslav Frindt]

  Miroslav Frindt, moderátor: "Zvýšenie daní, či obmedzenie dôchodkov podľa analytikov Grécko nepostaví na nohy. Odsúhlasené reformy síce prinesú peniaze, ale ekonomiku nenaštartujú. Atény by mali prilákať investorov a zmeniť najmä fungovanie štátu a viacerých úradov. V Grécku napríklad neexistuje ani len kataster nehnuteľností."

  Konstantine Gatsios, rektor aténskej ekonomickej univerzity: "Opäť sme sa dostali do hlbokej recesie a ekonomika sa ocitla na pokraji totálneho bankrotu a kolapsu. Tomu musíme všetkými možnými prostriedkami zabrániť. Nový cyklus recesie, do ktorého vstupujeme, určite najviac pocítia obyčajní Gréci. Obávam sa, že prudko stúpne nezamestnanosť a klesne životná úroveň obyvateľstva. V mnohých oblastiach ich života sa veci zhoršia a potrvá dlho, než nastane zlepšenie."

  Vladimír Baláž, ekonóm Slovenskej akadémie vied: "Bude musieť prilákať zahraničných investorov, bude musieť zaviesť priaznivé aj daňové prostredie, priaznivé podnikateľské prostredie, bude musieť výrazne zjednodušiť administratívu a byrokraciu, na čo sú veľmi vhodné opatrenia v oblasti elektronickej štátnej správy, a potom môže dúfať, že okrem cestovného ruchu a poľnohospodárstva tam budú aj iné odvetvia, ktoré im nakoniec zaručia životnú úroveň."

  Späť na obsah

 3. Stále sa nemyslí na trh práce

  [Téma: VŠEOBECNÉ; SME; 14/07/2015; 161/2015; s.: 11; Publicistika; Stanislav Igor Šimončič]

  To, čo sa v rezorte školstva za posledných niekoľko rokov deje, pripomína erupciu bezmocnosti.

  Vemocionálne vypätej diskusii o súčasnom stave slovenských vysokých škôl úplne zaniklo, kto je za takýto stav vlastne zodpovedný. Žiadne voľby doteraz nepriniesli výrazné nové impulzy na zlepšenie situácie v školstve, nič nezmenil ani príchod nového ministra, pretože nikto zo zodpovedných politikov nezadefinoval, že na Slovensku by malo mať vzdelanie vysokú hodnotu.

  Erupcia bezmocnosti

  Často sa meniace osadenstvá ministerstva sa akosi nemali k tomu, aby kriticky prehodnotili podmienky a súvislosti pôsobenia vysokých škôl v novom tvoriacom sa trhovom prostredí, ktoré by následne mohli byť včlenené do zákona o vysokých školách a súvisiacich predpisov. Rýchlo sa striedajúci vrchní funkcionári ministerstva sa pre túto nie celkom zdravú dynamiku personálnych záležitostí na ministerstve zväčša spoliehali na prax dlhšie slúžiacich štátnych zamestnancov ministerstva na rôznych riadiacich pozíciách. Tieto poznatky potom eklekticky kombinovali s tzv. novými myšlienkami prichádzajúcich zamestnancov, ktorí často o problematike nielen vysokoškolského, ale celého školského systému nemali vierohodné odborné a osobnostné predpoklady ani znalosti. To, čo sa v rezorte školstva za posledných niekoľko rokov deje, pripomína erupciu bezmocnosti. Dospelo to do štádia, že zo vzdelávania sa stal až taký nerozumný (neznamená, že neprosperujúci) biznis, ktorý vzdelávanie často predával "ako vodu v košíku". Toto je z hľadiska fungovania trhovej ekonomiky nielen neudržateľný, ale aj neprípustný stav. Zmeniť ho nemôže žiadne populistické, subjektivisticky voluntaristické rozhodnutie, bez zohľadnenia základných princípov trhu.

  Princípy trhu sa nezohľadňujú

  Je takmer isté, že všetci ministri, ktorí vo svojich vyhláseniach o počte vysokých škôl na Slovensku, pri všetkej úcte k ich vzdelanosti, asi plne nepochopili význam pojmu konkurencia v trhovom prostredí. Na ministerstve školstva je zreteľné, že tam viac rokov nebola prítomná vedomosť o tom, čo môže, musí a má robiť ministerstvo školstva. A čo robí v tejto oblasti trh. Tragicky najkrikľavejšie sa to prejavuje práve v oblasti vysokého školstva. Aj vysokú školu si treba vybrať a prípadne aj zaplatiť (ako spotrebiteľ) školné. Tam, kde chcete študovať. Ministerstvo doposiaľ nepreukázalo, že má dostatok intelektuálne vybavených pracovníkov, ktorí by vystupovali na fórach, ktorým záleží alebo sa pokúšajú meniť tú obrovskú, ťažkopádnu a pritom anonymnú mašinériu, ženúcu slovenské školstvo do priepasti podpriemernosti. Stále v tomto prostredí tak pretrvávajú dirigistické predstavy negujúce trh a v tejto súvislosti trh práce, kde dopyt a ponuka sú orientované na jediný produkt. A tým je absolvent. Ktoréhokoľvek odboru. Trh predsa vylučuje aj čo najkrajšie myslené, ale predsa len kamuflujúce postupy "plánovitosti" umiestňovania absolventov vysokých škôl na trhu práce. Východiskom, ako sa niektorí mylne nazdávajú, je existencia a pôsobnosť arbitrárnej Akreditačnej komisie vlády. Na slobodnom trhu táto nemôže predsa z princípu zohrať naprosto žiadnu podstatnú úlohu. Je len preceňovanou a podľa ponôs často zneužívanou inštitúciou. Aj prostredníctvom výstupov tejto inštitúcie sa razantne presadzuje mylná predstava o možnej unifikácii absolventov vysokých škôl. Stanislav Igor Šimončič Autor je zakladateľ a prvý dekan Fakulty managementu UK Bratislava

  Stále v prostredí vysokého školstva pretrvávajú dirigistické predstavy negujúce trh práce, kde dopyt a ponuka sú orientované na jediný produkt. A tým je absolvent.

  Späť na obsah