Asociácia zamestnávateľ. zväzov a združení

Dátum exportu: 07.07.2015 09:07


 1. Rezort práce chce zjednodušiť presťahovanie za prácou

  [Téma: AZZZ SR, KOZ, RÚZ; Rádio Slovensko, 08:00; 06/07/2015; Správy; z domova; Viera Polešovská]

 2. Na dovolenky dôchodcov štát prispel aj tento rok

  [Téma: AZZZ SR, KOZ, RÚZ; pravda.sk; 06/07/2015; Peniaze; Dorota Hudecová]

 3. Tri kódexy urobia prievan na súdoch

  [Téma: VŠEOBECNÉ; etrend.sk; 06/07/2015; eTREND; Zuzana Devera]

 4. Nemocnice vypovedali zmluvy Dôvere

  [Téma: VŠEOBECNÉ; Trenčianske noviny; 06/07/2015; 26/2015; s.: 3; aktuality; VIERA ŽALUDKOVÁ, TASR]


 1. Rezort práce chce zjednodušiť presťahovanie za prácou

  [Téma: AZZZ SR, KOZ, RÚZ; Rádio Slovensko, 08:00; 06/07/2015; Správy; z domova; Viera Polešovská]

  Viera Polešovská, moderátorka: "Rezort práce chce zjednodušiť presťahovanie za prácou. V novele zákona o službách zamestnanosti zvyšuje príspevok, mení spôsob jeho výplaty a predovšetkým odstraňuje podmienku trvalého pobytu, ktorý musel nezamestnaný po presťahovaní získať. Zamestnávatelia o účinnosti nového opatrenia pochybujú, najmä ak mobilita nezamestnaných v hladových dolinách je veľmi nízka. Hovorí prvý viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Luboš Sirota."

  Luboš Sirota, prvý viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov: "Pokým sa neuplatnia ďalšie nástroje, stavanie nájomných bytov a motivácia tých ľudí naozaj, aby sa za prácou skutočne presťahovali, tak toto zostane vec, ktorá bude ešte dlhé roky vecou, ktorú budeme musieť riešiť."

  Viera Polešovská: "Minister Ján Richter hovorí, že novela odráža reálne možnosti a určite je viac motivačná."

  Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Smer-SD): "Tie možnosti aj vzhľadom na príchod niektorých veľkých investícií sú a budú vysoko aktuálne, a práve preto tá snaha viac motivovať ľudí."

  Späť na obsah

 2. Na dovolenky dôchodcov štát prispel aj tento rok

  [Téma: AZZZ SR, KOZ, RÚZ; pravda.sk; 06/07/2015; Peniaze; Dorota Hudecová]

  Nepracujúci penzisti môžu aj tento rok využiť päťdesiateurový príspevok na dovolenku. Ďalšou podmienkou je, aby mali trvalý pobyt na Slovensku.

  Ilustračné foto.

  Autor - SHUTTERSTOCK

  Dovolenky so štátnou účelovou dotáciou už tradične organizujú Jednota dôchodcov na Slovensku, Konfederácia odborových zväzov a Odborový zväz potravinárov. Pobyty, ktoré organizuje Jednota dôchodcov na Slovensku, sú už prerozdelené, v ponuke boli od apríla. Odborový zväz potravinárov má v ponuke najmä jesenné pobyty a prvý turnus s hotelovou spoločnosťou Sorea sa začal 28. júna.

  Penzión Oravská horáreň poskytuje pobyty už od apríla. "Aktuálne sú voľné termíny v jesenných mesiacoch, pričom cena na osobu je 148 eur a zahŕňa šesťkrát ubytovanie, plnú penziu, 3-krát autobusový zájazd na atraktívne miesta Oravy a ďalšie aktivity," približuje ponuku Magdaléna Mellenová, predsedníčka Zväzu potravinárov SR.

  "Pobyty sú určené výhradne iba pre nepracujúcich dôchodcov, poberateľov starobného, predčasného starobného alebo výsluhového dôchodku, ktorý nevykonáva činnosť zakladajúcu si nárok na príjem zo závislej činnosti alebo na príjem z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti, teda dôchodcu, ktorý nepracuje. Účastník pobytu túto skutočnosť potvrdí podpísaním čestného vyhlásenia, ktoré ako súčasť dotačného poukazu dostane pri príchode na pobyt," vysvetľuje podmienky dotovaného pobytu Mellenová. "Prostriedky štátnej účelovej dotácie môže penzista využiť v jednom roku len raz. V prípade porušenia podmienok je povinný uhradiť cenu pobytu v plnej výške," dodala. Pobyty v Oravskej horárni sa začínajú v nedeľu večerou a končia sa v sobotu raňajkami.

  Pokiaľ ide o Jednotu dôchodcov na Slovensku, tá pobyty nepredáva, iba ich organizuje. "Upozorniť treba na skutočnosť, že na dotovaný pobyt nie je právny nárok. Navyše invalidní dôchodcovia, ktorí nedosiahli dôchodkový vek, sa na pobytoch nemôžu zúčastniť," hovorí podpredseda Jednoty dôchodcov na Slovensku Igor Fabián. "Dôchodcom, ktorí sú ťažko zdravotne postihnutí a odkázaní na cudziu pomoc, takúto nezabezpečujeme. Môžu prísť s vlastným sprievodcom, ktorý si môže pobyt zakúpiť v plnej výške, teda bez dotácie päťdesiat eur. V cene pobytu nie je započítaná daň z ubytovania," konštatoval Fabián.

  Žiadosť o rekreáciu možno poslať aj do viacerých zariadení. V prípade, že niekto dostane pozitívnu odpoveď z viacerých ubytovacích zariadení, musí si vybrať len jedno z nich. Sorea spolu s Jednotou dôchodcov majú systém, vďaka ktorému dokážu odhaliť ľudí, ktorí by sa chceli na pobyte zúčastniť viackrát. V prípade, že by to niekto urobil, musí za pobyt zaplatiť plnú cenu.

  Spoločnosť Sorea začala pobyty predávať len nedávno, pričom prvý nástupný termín bol 28. júna. Najlacnejší pobyt si možno kúpiť za 111 eur. Ide už o cenu po odpočítaní 50-eurovej dotácie. Konkrétna cena vždy závisí od vybraného hotela a zvoleného termínu. Penzisti majú celkovo na výber z dvanástich hotelov, ktoré sa nachádzajú vo Vysokých a Nízkych Tatrách, v Piešťanoch, Bratislave a v Ľubovnianskych kúpeľoch. Novinkou tohto roka je Hotel Zámok Topoľčianky.

  "Pobyt zahŕňa 6 nocí s plnou penziou, k dispozícii je 6 840 poukazov. Ak si dôchodca chce pobyt predĺžiť, môže tak urobiť za 5 až 10 eur na osobu a noc," hovorí obchodná a marketingová riaditeľka spoločnosti Sorea Beata Töröková. "Rekreačné pobyty so štátnou účelovou dotáciou sú poskytované našou hotelovou spoločnosťou v najatraktívnejších lokalitách Slovenska. Svoj nárok na pridelenie poukazu musí klient potvrdiť podpísaním čestného vyhlásenia o poberaní jednej z uvedených foriem dôchodku. Údaje uvedené na tlačive Čestné vyhlásenie vypíše pracovník recepcie hotela podľa preukazu totožnosti klienta a potvrdí to svojím podpisom. V prípade podania žiadosti do viacerých hotelov a získania kladnej odpovede si klient sám vyberie hotel a zaplatením rezervačného záznamu do 10 dní potvrdí svoju účasť. Neuhradené rezervácie sa stornujú a vybavujú sa ďalšie objednávky v poradí," približuje postup Töröková.

  Ako dodala, účastník rekreácie, ktorý už využil prostriedky štátnej dotácie, si môže v príslušnom kalendárnom roku zakúpiť v spoločnosti SOREA, ako aj v Hoteli Zámok Topoľčianky iný cenovo zvýhodnený pobyt určený pre dôchodcov – Senior Fit pobyt 55 + alebo Seniorské produktové relaxačné balíčky.

  Štát celkovo vyčlenil na dotované pobyty aj v tomto roku 597-tisíc eur, pričom Konfederácia odborových zväzov dostala 342-tisíc eur, Jednota dôchodcov na Slovensku 215-tisíc eur a Odborový zväz potravinárov 40-tisíc eur.

  © AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

  Späť na obsah

 3. Tri kódexy urobia prievan na súdoch

  [Téma: VŠEOBECNÉ; etrend.sk; 06/07/2015; eTREND; Zuzana Devera]

  Zuzana Devera

  Civilné súdne konania sa po prvom júli budúceho roka už nebudú môcť naťahovať donekonečna. Rekodifikácia Občianskeho súdneho poriadku dáva justícii do rúk nástroje, ktorými bude môcť docieliť očakávané zmeny vo výkone spravodlivosti.

  Na súdoch bude menej priestoru na obštrukcie, oveľa viac sporov by sa mohlo končiť dohodou, zmenia sa pravidlá doručovania písomností a rozhodnutia súdov by mali byť predvídateľné. Starý Občiansky súdny poriadok z roku 1963 nahradia tri nové kódexy – Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok. Účinné budú od 1. júla 2016, dovtedy sa na ne musí slovenská justícia pripraviť. Či sa to podarí, bude závisieť predovšetkým od sudcov aj advokátov a ich ochoty a schopnosti zmeniť myslenie a prístup k riešeniu sporov.

  Po radikálnych zmenách v justícii dlhodobo volajú okrem politikov a aktivistov aj podnikatelia. Nízka vymožiteľnosť práva je jednou z najväčších prekážok pri podnikaní a investovaní. Podľa Roberta Kičinu z Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) očakávajú zrýchlenie konaní, obmedzenie obštrukcií, špecializáciu súdov a vyššiu predvídateľnosť rozhodnutí.
  Predvídateľnosť

  Súdy budú musieť podľa nových pravidiel začať rozhodovať jednotne v súlade s judikátmi Najvyššieho súdu. Predseda rekodifikačnej komisie pre Občiansky súdny poriadok na Ministerstve spravodlivosti (MS) SR Marek Števček pre TREND povedal, že súdny spor má byť predvídateľný a jeho účastníci by mali už vopred na 99 percent vedieť, ako dopadne. Ak sa už sudca pre prekvapivý rozsudok rozhodne, bude ho musieť veľmi dobre zdôvodniť. Ak tak neurobí, automaticky to bude dôvod na zrušenie rozsudku v odvolacom konaní.
  Predbežné prejednanie sporu

  Ďalším novým inštitútom, ktorý sa po 1. júli budúceho roka zavedie do praxe, bude predbežné prejednanie sporu. V Nemecku napríklad vďaka tomuto inštitútu sa viac ako polovica sporov končí dohodou ešte pred prvým pojednávaním. Sudca si pozve obe strany a odprezentuje svoj právny názor. Napríklad v obchodnom spore po preštudovaní spisu vrátane zmlúv a faktúr povie žalobcovi , že nemá šancu vyhrať alebo že mu nemôže prisúdiť 20-, ale iba 15-tisíc eur. Obe strany sa na základe toho budú môcť rozhodnúť, či budú v spore pokračovať alebo sa radšej dohodnú. Cieľom je riešiť čo najviac sporov dohodou a znížiť tak vyťaženosť súdov.

  Pri pojednávaniach bude zodpovednosť prenesená na procesné strany. Ak strana navrhne svedka, bude musieť aj zabezpečiť, aby prišiel na súd. Ak sa tak nestane, príde o možnosť opierať sa o jeho výpoveď. Procesné strany tiež budú primárne zodpovedné za skutkové tvrdenia a dôkazy, budú teda tvrdiť to, čo má sudca rozhodnúť. Sudca nebude hľadať pravdu, ale v spore rozhodne v prospech toho, kto predloží presvedčivejšie dôkazy. "Ak štát dokáže efektívne zabezpečiť, aby zákony platili pre každého bez rozdielu, tak budú mať aj podnikatelia vyššiu istotu, že v prípade problematických obchodných vzťahov budú ich spory spravodlivo a v primeranom čase rozsúdené a poctiví podnikatelia budú vo výhode voči nepoctivým," dodáva R. Kičina.

  Nové pravidlá zavádzajú sudcovskú koncentráciu konania. Súd je zodpovedný za hospodárnosť konania, nemal by teda pripustiť prieťahy. Sudca bude môcť po novom určiť lehotu, dokedy bude akceptovať predkladanie dôkazov. Ak to strany nestihnú, jednoducho ich nebude brať do úvahy. Všetky dôležité dôkazy musia procesné strany predložiť už na začiatku, v neskorších fázach súdneho konania už nebude možné predkladať nové dôkazy. Týmto ustanovením chce ministerstvo eliminovať obštrukčné metódy niektorých advokátov. "Budú musieť zmeniť procesnú taktiku, v mnohom sa budú musieť prispôsobiť novým kódexom," tvrdí M. Števček. Slovenská advokátska komora (SAK) nové kódexy vníma pozitívne. Podľa Nade Ondrišovej z mediálneho odboru SAK vytvárajú predpoklady na efektívnejšie a rýchlejšie konania na súdoch.
  Mení sa prístup k doručovaniu

  Súdne konania sa na Slovensku naťahujú aj pre nepreberanie zásielok. Najviac asi rezonoval absurdný prípad, keď súdy nevedeli doručiť zásielku predsedovi vlády Robertovi Ficovi, ktorý sa presťahoval. Od leta budúceho roka bude platiť tzv. fikcia doručenia. Súd doručí písomnosti príslušnej strane sporu na adresu trvalého pobytu s tým, že za preberanie zásielok bude zodpovedný občan. Aj keď sa súdu zásielka vráti ako nedoručená, po uplynutí trojdňovej lehoty sa bude za doručenú považovať. V súčasnosti musí súd zisťovať, kde sa kto zdržiava.

  Vyšetrovacie úkony pri doručovaní bude musieť súd po novom robiť iba pri doručovaní žaloby fyzickej osobe. Ak si niekto nepreberie žalobu fyzicky, súd sa musí začať pýtať Sociálnej poisťovne, daňového úradu, ústavov na výkon väzby alebo trestu, či náhodou žalovaný nie je tam. Ak to nezistí, na webe sa zverejní oznámenie, a tým nastáva tzv. fikcia doručenia. Pôvodne mali tieto pravidlá platiť aj pri doručovaní platobného rozkazu, ale pri schvaľovaní kódexov v parlamente došlo k zmene. Ak sa súdu platobný rozkaz nepodarí doručiť adresátovi, tak sa zruší a začína sa normálne súdne konanie, ako keby platobný rozkaz ani vydaný nebol.
  Jedenkrát a dosť

  Aby sa zabránilo nekonečnému vracaniu vecí z odvolacieho súdu na prvostupňový, zavádza sa zásada "jedenkrát a dosť". Znamená, že ak rozhodne súd prvej inštancie a niektorá zo strán sa odvolá, tak odvolací súd môže rozsudok zrušiť a vec vrátiť na okres iba raz. Ak ten v spore znova rozhodne a niektorá zo strán sa opäť odvolá, odvolací súd už rozhodnutie nižšieho súdu zrušiť nemôže a musí rozhodnúť.
  Spotrebitelia

  Pri spotrebiteľských veciach nové kódexy zavádzajú tzv. konanie o abstraktnej kontrole, podľa ktorého platí, že ak spotrebiteľské združenie alebo Národná banka Slovenska napadne určitú podmienku v zmluve medzi spotrebiteľom na jednej strane a napríklad mobilným operátorom či bankou na druhej strane a súd skonštatuje, že podmienka je neprijateľná, potom bude jeho rozhodnutie o neprijateľnosti podmienky záväzné nielen pre daného operátora či banku, ale pre všetkých operátorov a banky bez ohľadu na to, či boli účastníkmi konania. Pri takomto konaní bude platiť výnimka, že prvostupňovým súdom bude krajský súd. "Je to ochranný prvok, aby v konečnom dôsledku o neprijateľnosti podmienky rozhodla najvyššia inštancia, teda Najvyšší súd," dodal M. Števček.

  Školenia

  Sudcovia, advokáti, notári či exekútori sa musia na nové pravidlá pripraviť. Sudcovia absolvujú školenia cez Justičnú akadémiu, tie budú financované z eurofondového Operačného programu Efektívna verejná správa. Advokáti sa napríklad budú školiť niekoľkokrát mesačne cez Slovenskú advokátsku komoru. Prvé školenie bude podľa Nadeždy Ondrišovej zo SAK v auguste v Bratislave, ďalšie postupne od októbra do novembra v Košiciach, Prešove, Banskej Bystrici, Žiline a Trnave. Advokáti si poplatok budú hradiť sami, podľa M. Števčeka ide však o symbolickú sumu medzi 20 a 30 eurami. Prvá prednáška pre Justičnú akadémiu sa konala v polovici júna. Bol to podľa predsedu rekodifikačnej komisie "najrýchlejšie vypredaný seminár v histó- rii".

  Nové kódexy by mali slovenský civilný proces postupne vrátiť na štandardnú európsku úroveň. Mali by tiež byť účinným nástrojom na zlepšenie vymožiteľnosti práva. Robert Kičina z podnikateľskej aliancie tvrdí, že ak by sa podarilo zreformovať systém vymožiteľnosti práva, malo by to pre Slovensko a jeho podnikateľské prostredie zásadnejší pozitívny vplyv než daňová reforma spred desiatich rokov. "Kľúčové však bude, do akej miery sa zmeny prejavia v reálnom živote, a tu by som bol s optimizmom o niečo opatrnejší, keďže v minulosti realizované zmeny v súdnictve podnikatelia prakticky nepocítili. Aj preto súdnictvo dlhodobo kritizujú," dodal pre TREND.

  Nové kódexy ich predkladatelia považujú za nástroj na postupné dosiahnutie v justícii želaných zmien. "Ak by Peter Sagan jazdil na starom bicykli, asi by toho veľa nevyhral. Dúfame, že budeme mať veľa Petrov Saganov v radoch justície. Teraz dostali špičkový bicykel, na ktorom môžu dosiahnuť jeho úroveň," uzatvára M. Števček.

  Späť na obsah

 4. Nemocnice vypovedali zmluvy Dôvere

  [Téma: VŠEOBECNÉ; Trenčianske noviny; 06/07/2015; 26/2015; s.: 3; aktuality; VIERA ŽALUDKOVÁ, TASR]

  Tri nemocnice, ktoré patria pod samosprávny kraj, vypovedali zmluvu so zdravotnou poisťovňou Dôvera. Chcú zvýšenie cien za poskytnutú zdravotnú starostlivosť

  MYJAVA. Myjavská, Bojnická a Považskobystrická nemocnica vypovedali zmluvy so zdravotnou poisťovňou Dôvera. Poisťovňa tomuto kroku nerozumie, hovorí o politickom divadle.

  Dôvody výpovede

  Dôvodom výpovede sú podľa námestníka pre liečebnú starostlivosť v Považskej Bystrici Igor Steinera zmluvné podmienky, ktoré nezohľadňujú reálne náklady nemocníc na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. "Ide najmä o nárast mzdových nákladov z dôvodu zákonného navýšenia miezd lekárov, ale aj nárast minimálnej mzdy," uviedol Steiner.

  Podpora kraja

  O podaní výpovedí zriaďovateľ, čiže samosprávny kraj, vedel. Predchádzali im samostatné rokovania nemocníc i spoločné na úrovni predsedu kraja. "Nemocniciam sa nepodarilo dosiahnuť zvýšenie cien za poskytnutú starostlivosť na úroveň, aby pokryli zákonné navýšenie miezd lekárov a nárast minimálnej mzdy. Trenčiansky kraj podporuje všetky tri nemocnice v úsilí vyrokovať si viac finančných prostriedkov," uviedla hovorkyňa kraja Jana Paulínyová.

  Pripravujú manažérske zmluvy

  Zlou finančnou situáciou v nemocniciach sa zaoberali aj krajskí poslanci na marcovom zasadnutí. Na základe analýzy, ktorú im vypracovala konzultačná firma, schválili prípravu riadenia nemocníc externým manažmentom. Podľa predsedu kraja je táto forma efektívna aj z finančného hľadiska. "Zmluva bude postavená tak, že odmena sa bude odvíjať od pozitívneho výsledku. Ak nebude, nebude ani odmena," vysvetlil klady tejto formy riadenia nemocníc. V súčasnej dobe sa návrh tejto manažérskej zmluvy pripravuje, predložený bude na rokovanie krajského zastupiteľstva. Následne bude vyhlásené verejné obstarávanie na výber manažmentu. "V tejto chvíli nie je možné odhadnúť presný časový horizont, nakoľko závisí od priebehu verejného obstarávania," doplnila.

  Pacienti to zatiaľ nepocítia

  Podľa Steinera pacienti tento krok zatiaľ vôbec nepocítia. Zdravotnú starostlivosť im poskytujú bez obmedzenia až do skončenia výpovednej lehoty. Tá končí 31. októbra. Počas jej plynutia budú vedenia nemocníc rokovať s poisťovňou. "Ak sa na zvýšení cien nedohodneme a nemocnica prejde do nezmluvného vzťahu, bude nútená poskytovať poistencom zdravotnej poisťovne Dôvera len neodkladnú zdravotnú starostlivosť," dodal Steiner.

  Budú ďalej rokovať

  Dôvera je podľa špecialistu poisťovne Mateja Štepianskeho pripravená s nemocnicami rokovať. "V prípade, že by nemocnice nemali záujem o dohodu, aj v takom prípade sú povinné našim poistenom poskytnúť akútnu zdravotnú starostlivosť. Zároveň našim poistenom zabezpečíme prístup aj k plánovanej, teda neakútnej zdravotnej starostlivosti," dodal.

  VIERA ŽALUDKOVÁ, TASR

  Späť na obsah