Sociálni partneri identifikovali takmer tri desiatky sporných legislatívnych návrhov

Sociálni partneri identifikovali takmer tri desiatky sporných legislatívnych návrhov