Sociálne balíčky & štátny rozpočet na rok 2020

15.10.2019 Monitoring médií
Sociálne balíčky & štátny rozpočet na rok 2020

Viaceré ekonomické predikcie a prognózy jasne naznačujú zhoršenie ekonomického vývoja. Dôsledok spomalenia rastu ekonomiky spôsobuje, že firmám klesajú objednávky, ťažšie sa dostávajú k úverom, čo ich núti utlmovať investície, ako aj pracovné miesta. Podnikateľskému prostrediu najviac škodí, keď vláda, alebo poslanci doň zasahujú neustálymi nesystémovými opatreniami, tak ako tomu bolo v ostatnom čase formou „sociálneho balíčka“. Dopady sociálneho balíčka (rekreačné poukazy, rozšírenie rekreačných poukazov, príplatky, minimálna mzda, športové poukážky, zrovnoprávnenie výmery dovolenky...) nie sú zamestnávateľom nijak kompenzované.

Vzhľadom na neustále sa zvyšujúce náklady a povinnosti, ktoré zamestnávateľom každým rokom pribúdajú, máme obavy, ak to bude takto pokračovať ďalej, firmy to skutočne nemusia ustáť. Je veľmi pravdepodobné, že spomalenie ekonomiky spolu s vysokými mzdovými nákladmi (sociálny balíček) nielenže zníži objem výroby vo fabrikách, ale spôsobí nárast nezamestnanosti. Výrazný dosah to však bude mať predovšetkým na malé a stredné podniky, ako aj firmy, ktoré nie sú v takej dobrej ekonomickej kondícii, predovšetkým v ekonomicky slabých regiónoch s vyššou nezamestnanosťou.

Štátny rozpočet na rok 2020

Budúcoročný návrh štátneho rozpočtu má najmenšiu politickú podporu, pričom najväčšie riziko vidíme v pozmeňovacích návrhoch poslancov Národnej rady SR. „Návrh rozpočtu má zároveň vyšší plánovaný deficit, než boli pôvodné zámery vlády, ktoré mali ambíciu mať vyrovnané hospodárenie. Výdavky idú do nekontrolovateľných čísel, preto máme za posledné roky dosť sľubov o vyrovnanom rozpočte. Vláda nedokázala dostatočne reagovať rozpočtovými opatreniami, mohli byť razantnejšie, nerobila ich však z politických dôvodov, a to maximálne odmietame. Zdravé financie by mali byť prioritou, nakoľko sú dôležitým predpokladom na dobré miesto pre život," skonštatoval viceprezident AZZZ SR Rastislav Machunka.

„V Programovom vyhlásení vlády sa uvádza agropotravinársky sektor ako strategické odvetvie, avšak rozpočet jasne nehovorí, koľko prostriedkov bude určených pre tento sektor, preto ho vnímame s rozpakmi. Požadujeme jasné zadefinovanie, že Ministerstvom financií deklarovaných 25 mil. EUR navýšenia rozpočtu za tovary a služby a 25 mil. EUR zo všeobecnej pokladničnej správy skončí ako štátna pomoc určená pre agropotravinárstvo. Potom spolu zo zelenou naftou (30 mil. EUR) sa dostaneme na potrebných 80 mil. EUR,“ povedal člen Prezídia AZZZ SR a predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho. Zároveň dodal, že slovenské agropotravinárstvo nie je konkurencieschopné a tzv. sociálne balíčky spôsobujú mnohým existenčné problémy.

Problém vidíme aj v dofinancovaní zdravotníctva, kde nemocniciam vznikli v súvislosti so sociálnym balíčkom výrazne náklady, bez dodatočného dofinancovania a napriek mnohým prísľubom ako vykryť tento deficit, problém ostáva stále nedoriešený. „Zdravotníctvo je sektor, kde sa pracuje v režime 24/7 a sociálne balíčky sa v ňom premietli v plnej miere. Veríme však, že Memorandum, ktoré sme minulý týždeň s Ministerstvom zdravotníctva a Ministerstvom financií podpísali, nám konečne vykompenzuje zákonné nároky, ktoré nemocniciam v súvislosti so sociálnym balíčkom vznikli“, povedal člen Prezídia AZZZ SR a viceprezident Asociácie nemocníc Slovenska Igor Pramuk.

Na stiahnutie