Slovenským zamestnávateľom akútne chýba kvalifikovaná pracovná sila

Slovenským zamestnávateľom akútne chýba kvalifikovaná pracovná sila

Akútnym problémom slovenských zamestnávateľov je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Školy nevedia žiakov pripraviť na požiadavky pracovného trhu. Uviedla to pre TASR tlačová hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR Miriam Špániková.

Dôsledkom je podľa nej vysoká nezamestnanosť najmä mladých ľudí, ktorí často študujú odbory, ktoré v reálnom živote nie sú tak žiadané a naopak odbory, po ktorých zamestnávatelia evidujú dopyt, najmä technického zamerania (pre oblasť automotive, pre strojárenský a elektrotechnický priemysel) nemá kto študovať.

Mladí ľudia sa nehlásia na technické školy

Nedostatok je však cítiť aj v službách. Dôvodov je viacero. Mladí ľudia sa nehlásia na technické školy, pretože sú študijne možno viac náročné, možno menej renomované. Čo sa týka služieb, tie sú z pohľadu uchádzačov menej atraktívne kvôli zárobkom.

Ďalším dôvodom je odchod už vzdelaných a kvalifikovaných ľudí, v predmetných oblastiach, do zahraničia, kde odchádzajú kvôli lepším podmienkam. „Z tohto dôvodu, žiaľ, nedokážeme zaplniť diery na slovenskom pracovnom trhu ani Slovákmi pracujúcimi v zahraničí, pretože im nevieme poskytnúť také stimuly, aby sme ich vo väčšom počte dokázali dostať späť na Slovensko,“ zdôraznila.

Duálne vzdelávanie na prípravu kvalitnej pracovnej sily

Zamestnanci s potrebnou kvalifikáciou, zručnosťami, vedomosťami a schopnosťami firmám podľa Špánikovej následne pochopiteľne veľmi chýbajú, pretože preškoľovanie zamestnancov ich stojí ďalšie náklady. Tým firmy strácajú na konkurencieschopnosti, pretože tieto zdroje by mohli dať radšej do výskumu a vývoja.

„Na jednej strane jednoznačne podporujeme systémové riešenia s dlhodobými efektmi, za ktoré považujeme napríklad duálne vzdelávanie, ktoré je zamerané na prípravu kvalitnej pracovnej sily.

Na strane druhej, už dnes evidujú zamestnávatelia nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, preto niektoré firmy sú nútené pozerať sa po pracovnej sile zo zahraničia, či už z členských, nečlenských krajín EÚ, tzv. tretích krajín alebo aktuálne aj z prichádzajúcej vlny migrantov. Táto možnosť sa nám zdá z krátkodobého hľadiska ako jedno z najrelevantnejších riešení, ktoré je momentálne na stole,“ upozornila Špániková.