Slovenský plynárenský a naftový zväz

}
Slovenský plynárenský a naftový zväz
Slovenský plynárenský a naftový zväz Mlynské nivy 44/a, 821 09, Bratislava 02/ 534 118 53 www.spnz.sk

Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ) je nezávislé združenie firiem a odborníkov pôsobiacich v plynárenskom a naftovom odvetví, registrované na Ministerstve vnútra SR. Zväz vznikol v roku 1993 transformáciou Československého plynárenského a naftového zväzu na dva samostatné právne subjekty. Ako pokračovateľ tradícií, založených v roku 1919 českými a slovenskými plynármi, bol dňa 30.9.1993 prijatý Medzinárodnou plynárenskou úniou (IGU) za jej riadneho člena. SPNZ zastupuje členskú základňu v otázkach • technických • ekonomických • legislatívnych • právnych. SPNZ je reprezentantom renomovaných spoločností, ktoré pôsobia na území Slovenskej republiky a v oblasti plynu sa zaoberajú priemyselným a komunálnym využitím zemného plynu a ropy na území Slovenska, ako aj výskumom, koncepciou, projektovaním, výstavbou a prevádzkou zariadení pre: ťažbu a úpravu plynu podzemné uskladňovanie nákup a predaj plynu tranzitnú prepravu plynu distribúciu plynu.

Zástupcovia

Ing. Tomáš Malatinský Prezident 02/ 534 118 53
Ing. Peter Danovič Člen Porady generálnych sekretárov AZZZ SR 02/ 534 118 53