Slovensko má nového prezidenta plynárenského a naftového zväzu. Je ním Ňukovič

Slovensko má nového prezidenta plynárenského a naftového zväzu. Je ním Ňukovič

Novým prezidentom Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) sa na obdobie od roku 2022 do 2025 stal Rastislav Ňukovič. Rozhodli o tom delegáti X. Riadneho Snemu SPNZ. Prvým viceprezidentom SPNZ sa stal Martin Hollý. Ďalšími členmi vedenia zväzu sú ešte Martin Bartošovič a Tomáš Niepel.

Od roku 2015 zväz viedol Tomáš Malatinský. Dnes do nahrádza Ňukovič. Nový prezident SPNZ chce nadviazať na pozitíva práce SPNZ v posledných rokoch. „Chcem pokračovať v aktívnej komunikácii SPNZ smerom k verejnosti, profesijným organizáciám orgánom štátnej správy i zahraničných partnerom. Považujem za dôležité aj obhajobu zemného plynu v našom i európskom energetickom mixe, no zároveň aj hľadanie ciest ako dostať do plynárenskej infraštruktúry čo najviac obnoviteľných plynov, pretože bez ich využitia nemá Európa šancu dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu,“ povedal Ňukovič.

Snem rozhodol, že SPNZ bude podporovať iniciatívy a projekty v oblasti plynárenstva, ktoré zvyšujú energetickú bezpečnosť a sebestačnosť krajiny, či už formou diverzifikácie dodávok a trás, ale aj využitie potenciál vlastnej ťažby a produkcie obnoviteľných plynov ako je vodík a biometán. Zároveň má v pláne presadzovať inovatívne projekty v plynárenstve a prispieť k tomu, aby sa mohli uchádzať o podporu IPCEI, či rôznych európskych fondov. Chce sa tiež zamerať aj na podporu plynovej mobility ako relevantnú alternatívu voči iným pohonom, spolupracovať so samosprávami a verejným sektorom na jej využívaní aj ako súčasti cirkulárnej ekonomiky, informuje v tlačovej správe SPNZ.