Slovenskí študenti môžu vyjadriť svoj názor na migráciu v Európe

03.03.2016 Monitoring médií
Slovenskí študenti môžu vyjadriť svoj názor na migráciu v Európe

Študenti z celej Európy, ktorí sa na podujatí zúčastnia, sa budú usilovať navrhnúť konkrétne opatrenia, ktoré by sa v školách, kluboch a na iných miestach mali zaviesť v snahe pomôcť mladým migrantom začleniť sa do európskej spoločnosti.
Spomedzi 400 prihlásených škôl z 28 členských štátov EÚ a tento rok prvýkrát aj z 5 kandidátskych krajín (Albánska, Turecka, Čiernej hory, Srbska a bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko) bolo vybraných tridsaťtri škôl. EHSV organizuje toto podujatie už siedmy rok. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby sa názory, skúsenosti a nápady mladých ľudí zohľadnili pri tvorbe politiky EÚ.

Študenti zo Slovenska sa môžu už teraz prostredníctvom Facebooku alebo Twitteru spojiť so študentmi z ostatných vybraných škôl a podeliť sa o nápady a informácie.

‪#‎YEYS2016‬