Slovenské plynárenstvo sa za 30 rokov stalo moderným a flexibilným odvetvím

Slovenské plynárenstvo sa za 30 rokov stalo moderným a flexibilným odvetvím

Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ) si v tomto roku pripomína 30 rokov činnosti.

 

Za tri desaťročia sa plynárenstvo zásadne zmenilo a to nielen vstupom Slovenskej republiky do EÚ. Konštatovali to účastníci tradičného Dňa plynárov, ktorý je pripomienkou sviatku svätého Jozefa (19. marca), patróny plynárov.

„Plynárenstvo sa za 30 rokov stalo moderným odvetvím, ktoré nepretržite a spoľahlivo dodáva zemný plyn svojim odberateľov. Za tri desaťročia sme sa výrazne posunuli aj v oblasti energetickej bezpečnosti, keď máme plynovodné prepojenia so všetkými susednými krajinami a plyn k nám neprúdi len z východu. Až 95 % Slovákov má prístup k zemnému plynu a naše podzemné zásobníky majú objem až 70 % ročnej spotreby,“ zdôraznil prezident SPNZ Rastislav Ňukovič, ktorý vyzdvihol fakt, že plynári zvládli bez problémov končiacu sa zimu, ovplyvnenú vojnou medzi Ruskom a Ukrajinou.

„Ťažíme z toho, že plynári si nielen v posledných mesiacoch, ale za celé tri desaťročia existencie našej republiky vždy dobre plnili svoje domáce úlohy. Máme nielen diverzifikované dodávky zemného plynu, ale aj trasy, keď plyn môžeme získať z ktoréhokoľvek susedného štátu. Sme pripravení významne navýšiť domácu ťažbu, keď budeme mať k dispozícii všetky potrebné povolenia. Podotýkam, že s minimálnym dosahom na životné prostredie a kvalitu života obyvateľov. Zároveň chceme ukázať, že sme súčasťou riešenia znižovania uhlíkovej náročnosti nášho hospodárstva a preto podporuje a rozvíjame viaceré projekty v oblasti obnoviteľných plynov ako je biometán a vodík. Odskúšali sme, že v naša distribučná sieť už v súčasnosti zvládne10 % vodíka a onedlho budeme pripravení aj na 5 % blending v prepravnej sieti,“ upozornil R. Ňukovič.

Plynárenstvo má na Slovensku hlboké korene. V roku 2022 sme si pripomenuli vlani sme polstoročnicu prepravy zemného plynu cez územie Slovenskej republiky. Na tento rok pripadá 110. výročie od objavu ropy a zemného plynu na našom území.

„Plynári sa vždy dokázali prispôsobiť situácii a zvládnuť všetky náročné výzvy. Nepochybujem, že to tak bude opäť a preto o ďalších 30 rokov budeme vidieť, že plyn v akejkoľvek podobe, je stále s nami,“ dodal Rastislav Ňukovič.

 

Dnešné slávnostné stretnutie pozdravil aj minister hospodárstva Karel Hirman a bývalí prezidenti SPNZ, Peter Bačo, Pavol Janočko a Tomáš Malatinský.