Slovenská živnostenská komora

}
Slovenská živnostenská komora
Slovenská živnostenská komora Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina +421 41 76 45 195 www.szk.sk

Slovenská živnostenská komora zastupuje od roku 1998 záujmy živnostníkov, malých a stredných podnikateľov. Aktívne sa podieľa na zlepšovaní podmienok na podnikanie na Slovensku. Poskytuje podporu pri podnikaní a realizuje skúšky odbornej spôsobilosti pre remeslá a odborné profesie. Komora vedie Sektorovú radu SR pre remeslá a osobné služby.

Zástupcovia

Oldřich Holiš Predseda, Člen Prezídia AZZZ SR +421 41 76 45 195
Jaroslav Juriga Riaditeľ Úradu komory, Člen Porady generálnych sekretárov AZZZ SR +421 41 76 45 195