Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

}
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora Záhradnícka 21, 81107 Bratislava 1 02/ 502 17 102 www.sppk.sk

Komora je neštátna, verejnoprávna a samospráva inštitúcia, ktorej poslaním je uplatňovanie oprávnených spoločných záujmov svojich členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky, účasť na jej uskutočňovaní a podpora a ochrana podnikania svojich členov v záujme rozvoja a zveľaďovanie poľnohospodárstva a potravinárstva v Slovenskej republike. Členmi komory sa môžu stať fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť v poľnohospodárstve, potravinárstve a v biologických, technických a v obchodných službách pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo.

Zástupcovia

Emil Macho Prezident 02/ 502 17 102
Ing. Jozef Artim Člen Porady generálnych sekretárov AZZZ SR SPPK, Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava 02/502 17 101