Slovenská chémia a farmácia vlani evidovali nárast tržieb na vyše desať miliárd eur

Slovenská chémia a farmácia vlani evidovali nárast tržieb na vyše desať miliárd eur

V porovnaní s rokom 2019 sa vlani celkové tržby zvýšili o 9 percent.

Chemický a farmaceutický priemysel na Slovensku sa počas roku 2021 spamätal z dôsledkov koronakrízy a zaznamenal medziročný nárast tržieb, ktoré sa zvýšili zo 8,349 miliardy eur za rok 2020 na 10,767 miliardy eur za rok 2021.

V porovnaní s rokom 2019 sa vlani celkové tržby zvýšili o 9 %, čím síce nominálne presiahli úroveň spred dvoch rokov, ale pod ich rast sa podpísali hlavne vyššie ceny výstupov, do ktorých sa premietli zvýšené vstupné náklady odvetvia.

Informoval o tom prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu Roman Karlubík.

Celkovo tržby stúpali

"Nárast tržieb je však spojený s enormným rastom nákladov, predovšetkým rastom cien surovinových vstupov, rovnako aj elektrickej energie, plynu, ropy a zvýšenie nákladov na zamestnanca počas pandémie."

Nárast predaja zaznamenali všetky odvetvia chémie a farmácie, okrem odvetvia farmaceutických výrobkov, kde sa dopyt po počiatočnom zvýšení počas pandémie ustálil. Medziročne v minulom roku stúpli najvýraznejšie tržby v odvetví rafinovaných ropných produktov, a to o viac ako 50 %.

Výraznejšie stúpli tržby aj v odvetví plastov v primárnej forme o 39,5 %, čo je znakom previazania s automobilovým priemyslom. Umelé vlákna poskočili o 28,03 % a výrobky z gumy a plastov o 12,81 %. Kým rafinované ropné produkty rástli spolu rastom cien ropy, pododvetvie umelých vláken prehodnotilo svoj model a zameralo sa na výrobu ochranných pomôcok a rúšok," uviedol Karlubík.

Rástla podľa neho aj pridaná hodnota v slovenskom chemickom a farmaceutickom priemysle, pričom rast produktivity práce sprevádzal pokles stavu zamestnancov v odvetví o 0,49 % a priemerný rast miezd na úrovni 4,3 %.

Očakávame zdražovanie kvôli energiám

"Vyhliadky do budúcna v oblasti zdražovania energií sú, žiaľ, negatívne, aj v spojení s prepuknutím vojnového konfliktu na Ukrajine, s ktorým prichádza aj obmedzenie dodávok niektorých esenciálnych komodít, ktoré sa nachádzajú na sankčných zoznamoch. Pokiaľ by sa podarilo konflikt na Ukrajine urýchlene ukončiť, vznikol by priestor na revitalizáciu a realizáciu plánu obnovy a odolnosti EÚ. Zatiaľ to však vyzerá na to, že sa musíme pripraviť na ďalšie obmedzenia, nedostatok surovín a energií a ich neúnosné ceny. Spoločnosti však ešte čakajú náročné úlohy aj pri stratégií udržateľnosti, uhlíkovom cle a prechode k zelenším cestám. Zotavenie z krízy COVID-19, dosahov vojny na Ukrajine a sankcií s ňou spojených bude ešte chvíľu trvať," konštatoval Karlubík.

Poznamenal, že chemický a farmaceutický priemysel je naďalej významným odvetvím slovenského priemyslu, kde má až 11,4-percentný podiel na jeho celkových tržbách. V chemickom a farmaceutickom priemysle na Slovensku pracuje 42.212 zamestnancov, čo predstavuje 10,6 % všetkých zamestnancov slovenského priemyslu.