Situácia na STU je vážna. Najlepšej fakulte hrozí, že nebude mať kto učiť desiatky predmetov

Situácia na STU je vážna. Najlepšej fakulte hrozí, že nebude mať kto učiť desiatky predmetov
Ku koncu augusta sú v hre výpovede ďalších 16 pedagógov. Znepokojenie hlásia aj zamestnávatelia.
Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave čaká horúci zvyšok leta. Práve v týchto týždňoch množstvo pedagógov z Fakulty informatiky a informačných technológii zvažuje, či podá k 31. augustu výpovede.
Dôvodom je dekan Ivan Kotuliak, ktorý podľa kritikov nezvláda vedenie fakulty a poškodil jej dobré meno. Ku koncu prázdnin je v hre až 30 výpovedí zamestnancov, pričom 14 z nich, vrátane štyroch docentov, už podalo výpoveď k 30. júnu.
Fatálne následky
Ak odídu aj ďalší šestnásti, fakulta bude mať vážny problém. Ide totiž o učiteľov a výskumných pracovníkov, vrátane dvoch dlhoročných profesorov. V tejto skupine sú traja členmi senátu fakulty, dvaja sedia vo veľkom univerzitnom senáte a dvaja sú členmi Vedeckej rady univerzity.
Z hľadiska bežnej prevádzky je problém v tom, že štyria z nich sú garantmi siedmich študijných programov vo všetkých stupňoch štúdia a dvaja sú spolugarantmi doktorandských študijných programov. Spoločne ide o prednášajúcich sedemnástich povinných predmetov v prvom a druhom stupni štúdia a štrnástich povinne voliteľných predmetov. Od septembra tak hrozí, že na Fakulte nebude mať kto učiť 31 povinných alebo povinne voliteľných predmetov.
"Je podľa mňa isté, že fakulta nebude pokračovať v podobe, ako sme ju poznali. Asi hneď nezanikne, ale je možné, že zaniknú odbory, ktorých garanti fakultu opustili," povedala pre HN odborníčka na vysoké školstvo Renáta Hall.
Veľký problém však môžu mať aj študenti, ktorí končia. Ak by totiž odišlo týchto 30 pedagógov, zostane po nich 61 bakalárskych a 59 diplomových záverečných prác bez vedenia. A k tomu 27 doktorandov, z ktorých viac ako polovica uvažuje nad odchodom zo štúdia na fakulte. Utrpí aj veda, keďže odchádzajúci zamestnanci boli zodpovednými riešiteľmi 14 výskumných projektov.
Samotný Kotuliak pritom nedávno odmietol, že sa na fakulte koná rozvrat. "Veľmi ma mrzí, že sme sa nevedeli dohodnúť na koexistencii a niektorí kolegovia sa rozhodli z fakulty odísť. Zostáva mi len rešpektovať ich rozhodnutie a hľadať za nich náhradu tak, aby veda a výskum boli naďalej zabezpečené v náležitej kvalite," povedal. Okrem iného dodal, že fakulta ešte 8. júla vypísala výberové konanie na pozície profesor, docent a odborný asistent v celkovom počte 24 funkčných miest.
Vedenie fakulty následne vyhlásilo, že v akademickom roku 2020/21 sú zabezpečené všetky podmienky pre riadny priebeh výučby a všetky predmety v zimnom semestri sú riadne pokryté prednášajúcimi. "Dňa 24. júla informovali poverení prodekani pre štúdium formou Webex meetingov študentov všetkých ročníkov 1. a 2. stupňa štúdia o konkrétnych študijných plánoch, teda predmetoch a prednášajúcich pre každý ročník, ako aj o pripravenosti a priebehu zimného semestra," uviedla zástupkyňa dekana pre komunikáciu s externým prostredím Monika Karoliová.
Znepokojený trh práce
Pohyby však nenastali len v radoch zamestnancov. O prestupe na inú školu uvažujú viacerí študenti aj potenciálni uchádzači o štúdium. Dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského Daniel Ševčovič pre HN potvrdil, že o prestup na jeho fakultu požiadalo 11 študentov od Kotuliaka.
Ešte vyššie počty hlási Brno. "Môžeme potvrdiť, že sme zaregistrovali záujem, konkrétne ide o vyše 20 študentov," uviedla pre HN hovorkyňa Vysokého učení technického Radana Koudelová. Podľa nej časť z týchto študentov stihla ešte posledný letný termín testov a časť podala žiadosť o odpustenie prijímacej skúšky.
Slovenský pracovný trh aj preto hlási znepokojenie. "Aktuálna situácia nemotivuje študentov zostať na súčasnej univerzite a môžu mať ambíciu prestúpiť na inú fakultu v zahraničí. Ak tam zostanú aj po absolvovaní štúdia, môže to negatívne ovplyvniť IT trh, kde už teraz evidujeme nedostatok zamestnancov," hovorí Miriam Filová z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR s tým, že výpadok týchto zamestnancov by sa nahrádzal veľmi ťažko.
Podobne to vidia aj v Republikovej únii zamestnávateľov. "Určite to bude mať negatívne dopady na pracovný trh, keďže táto fakulta až donedávna patrila medzi špičkové na Slovensku a produkovala absolventov žiadaných na trhu práce," reagoval Peter Fečík z únie.
Ministerstvo školstva, ktoré podľa práva nesmie zasahovať do diania na vysokých školách, hovorí o zmene zákona. "Malo by ísť o úpravu vzťahov akademickej samosprávy, nie o jej obmedzenie," odpísalo tlačové oddelenie rezortu.
Na škole je momentálne patová situácia. Kotuliakovo odvolanie navrhol rektor univerzity Miroslav Fikar, nedávne hlasovanie na pôde akademického senátu fakulty však dopadlo v prospech dekana.
Študentská rada vysokých škôl však považuje za jediný stabilizačný krok práve jeho odstúpenie . "Mal pol roka na to, aby situáciu stabilizoval. Šancu dostal," povedal pre HN šéf rady Filip Šuran s tým, že ak dekan zabezpečí výučbu a presvedčí študentov a pedagógov, odstupovať by nemusel. "Ale momentálne to vyzerá tak, že to nedokáže zabezpečiť," dodal.