Seminár a workshop pre podnikateľov

Seminár a workshop pre podnikateľov

V mene Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky si Vám dovoľujeme pripomenúť blížiaci sa termín informačnej aktivity a workshopu, ktorý sa uskutoční pod záštitou MH SR, ako hlavného gestora Národného projektu Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a  hodnotenie politík, financovaného z Operačného programu Efektívna verejná správa.

 

Informačná aktivita a workshop sa uskutočnia dňa 17.05.2023 na pôde Ministerstva hospodárstva SR. 

 

Miesto konania: Konferenčná sála Dunaj, Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

 

Čas konania:  Zahájenie registrácie účastníkov od 8:00 h.

                       Oficiálny program informačnej aktivity je plánovaný v čase od 9.00 – 12.00. h.

                         Oficiálny program workshopu je plánovaný v čase od 13.00 – 16.00 h.

 

Cieľom tejto aktivity určenej pre odbornú verejnosť, podnikateľské zväzy a združenia, mimovládne organizácie a iniciatívny občiansky sektor je poskytnúť informácie o najnovších trendoch v procese prijímania regulácií v Slovenskej republike. Diskutovať budeme aj o tom, ako môžeme spoločne prispieť k tomu, aby sme zlepšili podmienky na podnikanie v SR.

 

8.00 – 9.00       Registrácia

9.00 – 9.10       Generálna riaditeľka sekcie konkurencieschopnosti  

9:10 – 12:00     Informácia o najnovších trendoch v procese prijímania regulácií v SR:

 

  • Metodika pre konzultácie – Mgr. Peter Kováč
  • 1in 2out – Ing. Monika Strelková
  • Ochrana pred neopodstatneným goldplatingom – Mgr. Norbert Mészáros
  • Ex post hodnotenie regulácií pôsobiacich v podnikateľskom prostredí – Mgr. Katarína Pavlíková
  • Antibyrokratické balíčky – Mgr. Eva Minarovičová

 

13.00 – 16.00    Workshop:

 

  • Spolupráca MH SR s podnikateľmi pri príprave legislatívy – Doc. Ing. Alena Longauerová, PhD.
  • Opatrenia na zlepšenie kvality podnikateľského prostredia na Slovensku – Ing. Peter Suchý