SDV: Komuniké zo stretnutia

10.06.2016 Tlačové správy
SDV: Komuniké zo stretnutia

Prezidenti a predsedovia stavovských a profesijných organizácií - Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, Republikovej únie zamestnávateľov, Slovenskej živnostenskej komory, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Slovenskej lesníckej komory, Slovenskej banskej komory - zodpovední v zmysle zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave za odborné vzdelávanie a prípravu pre systém duálneho vzdelávania, sa včera (9.6.2016) stretli s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Petrom Plavčanom a ministrom práce sociálnych vecí a rodiny SR Jánom Richterom. Cieľom stretnutia bolo zhodnotenie prvého roku fungovania duálneho systému vzdelávania na Slovensku tak, ako ho definuje zákon
č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorý nadobudol účinnosť 1.apríla 2015.

Zástupcovia zamestnávateľov oboznámili ministrov so svojimi skúsenosťami s aktuálnou situáciou v duálnom vzdelávaní na Slovensku a požiadali o prípravu systémových krokov pre jeho udržateľnosť v nasledujúcom období. Zhodli sa, že najvyššou prioritou nasledujúcej fázy zostáva vybudovanie systému duálneho vzdelávania na Slovensku a spolupráca medzi stavovskými a profesijnými organizáciami a orgánmi štátnej správy a samosprávy.

Na stiahnutie