Rozpočet prehlbuje krízu v zdravotníctve

Rozpočet prehlbuje krízu v zdravotníctve

Prílev nových zdravotníkov môže, aj vzhľadom na dĺžku ich vzdelávania, trvať desať rokov.

Zdravotnícke organizácie združené v Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení so znepokojením sledujú aktuálnu kritickú finančnú situáciu, v ktorej sa nachádza zdravotníctvo. Dlhodobo upozorňujeme, že rozpočet na rok 2022 nie je dostatočný a nepokrýva ani financovanie minimálnych mzdových nárokov vyplývajúcich z platnej legislatívy (!), zvýšené náklady spojené s rastom energií či inflácie. Vyzývame preto ministerstvo financií, aby použilo rezervu a prostriedky, ktoré má k dispozícii a o ktoré bol znížený rozpočet pre zdravotníctvo na konci minulého roka.

Tento krok by bol v súlade s prísľubom ministerstva financií na rokovaní hospodárskej a sociálnej rady k štátnemu rozpočtu, ktoré prebehlo ešte minulý rok, konkrétne 13. októbra 2021. Bez toho, aby štát poskytol zdroje na zvýšené náklady, sa totiž viacerí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti ocitnú v existenčných problémoch.

Pripomíname tiež, že vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala zabezpečiť výrazný nárast celkových výdavkov do zdravotníctva s cieľom čo najrýchlejšie dosiahnuť priemer v EÚ, v rámci možností verejných financií (ideálne s nárastom 0,3 percentuálneho bodu HDP ročne), a zabezpečiť stabilitu a predvídateľnosť financovania.

Najväčšie zdravotnícke organizácie dlhodobo upozorňujú, že v zdravotníctve chýbajú značné finančné prostriedky. Oproti okolitým krajinám dáva Slovensko na tento sektor výrazne menej prostriedkov. Pre zabezpečenie kvalitnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti je stabilné a predvídateľné financovanie nevyhnutné, zvlášť v krízovej situácii.

Pandémia nám odkryla zrkadlo a ukázala, že v zahraničí majú neporovnateľne lepšie platové, ale aj materiálne podmienky na výkon povolania. Lekári sú prepracovaní, žiaľ, odchádzajú nám zo systému a sú prestarnutí. Vypuklá je aj situácia s inými zdravotníckymi povolaniami, napríklad so zdravotnými sestrami, keď majú lekári problémy zohnať ich. Zároveň prílev nových zdravotníkov môže, aj vzhľadom na dĺžku ich vzdelávania, trvať desať rokov. Treba riešiť akútne mzdové podmienky zdravotníkov a následne naštartovať systémové zmeny, jednorázové odmeny nie sú dlhodobo udržateľné a ani motivujúce.

Súčasný rozpočet však neposkytuje stabilitu pre zdravotníckych pracovníkov, neumožňuje rozvoj sektora a prispieva k prehĺbeniu krízy v sektore, čoho dôsledkom môže byť zníženie dostupnosti a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre pacientov a zvýšenie ich finančnej záťaže.