Rokovanie so zástupcami veľkých priemyselných odberateľov

Rokovanie so zástupcami veľkých priemyselných odberateľov


Na pôde úradu ÚRSO sa dňa 07.11.2022 uskutočnilo stretnutie stálej konzultačnej platformy ÚRSO so zástupcami najväčších priemyselných odberateľov energií na Slovensku. Témou bol odhad vývoja regulovaných poplatkov za elektrinu na rok 2023 a návrhy na zmiernenie dopadov na odberateľov.
Úrad zastupovali predseda Andrej Juris a riaditeľ odboru regulácie elektroenergetiky Martin Lepieš, veľkých priemyselných odberateľov reprezentovali Ivana Mahríková z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, Michal Pintér z Republikovej únie zamestnávateľov, Jozef Čerňan z Klubu 500, Ladislav Szemet zo Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Milan Veselý z Asociácie priemyselných zväzov.