Rokovanie o platoch zdravotníkov považuje asociácia zamestnávateľov za nekorektné

Rokovanie o platoch zdravotníkov považuje asociácia zamestnávateľov za nekorektné

Z rokovaní boli nepochopiteľne vynechaní napriek prísľubu, ktorý dal zástupcom zdravotníkov samotný premiér.

Nekorektné a zarážajúce je podľa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) rozhodnutie predsedu vlády SR a ministra financií SR nepozvať na štvrtkové rokovania o platoch zdravotníkov najväčšie zdravotnícke organizácie združené v AZZZ SR, ktoré zastupujú a zamestnávajú viac ako 30 000 ľudí.

Ako informuje hovorkyňa AZZZ SR Miriam Filová, z rokovaní boli nepochopiteľne vynechaní napriek prísľubu, ktorý dal zástupcom zdravotníkov samotný premiér.

„Rokovania o platoch nemajú dopad len na mzdy zdravotníkov, ale priamo vplývajú aj na celkové financovanie zdravotníctva a majú zásadný dopad na tohtoročný a aj budúci štátny rozpočet. Zdravotnícke organizácie združené v AZZZ SR dlhodobo upozorňujú na kritickú finančnú situáciu v zdravotníctve, ktorá sa odzrkadľuje nielen na ohodnotení zdravotníckeho personálu, ale celkovo na chýbajúcich investíciách do zdravotníctva ako takého,“ uvádza sa v stanovisku AZZZ SR.

Asociácia vyzýva predsedu vlády SR Eduarda Hegera a ministra financií SR Igora Matoviča, aby naplnili svoj sľub a na ďalšie rokovania o platoch zdravotníkov boli prizvaní aj zástupcovia najväčších zdravotníckych organizácii združených v AZZZ SR.

„Len v dialógu všetkých kľúčových zástupcov je možné prísť k návrhu, ktorý bude skutočným riešením kritickej situácie v zdravotníctve a zlepší podmienky všetkých zdravotníckych pracovníkov,“ dodávajú zástupcovia zamestnávateľov.