Rokovanie HSR SR, zo dňa 23.03.2015

24.03.2015 Tripartita
Rokovanie HSR SR, zo dňa 23.03.2015

Prinášame Vám program, materiály a následne aj záznam s jednotlivými stanoviskami sociálnych partnerov z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR, ktorá sa konala 23.03.2015 formou per rollam.