Rokovanie HSR SR, 12.12.2016

14.12.2016 Tripartita
Rokovanie HSR SR, 12.12.2016

V priloženom súbore si môžete pozrieť záznam z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR zo dňa 12.12.2016.