Rokovanie HSR SR, 09.01.2017

Zdroj: hsr.rokovania.sk

20.01.2017 Tripartita
Rokovanie HSR SR, 09.01.2017

Program:

  1. Diskusia k návrhu Novely zákona o kolektívnom vyjednávaní po náleze Ústavného súdu,
  2. Diskusia k poslaneckému návrhu na rozšírenie zákazu maloobchodného predaja,
  3. Rôzne

Na stiahnutie