Rokovalo Predstavenstvo SPPK

Zdroj: www.sppk.sk

16.05.2022 Monitoring médií
Rokovalo Predstavenstvo SPPK

Uvoľnenie covidových opatrení rozviazalo ruky aj v organizovaní porád Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Rokovanie Predstavenstva SPPK sa 11. mája uskutočnilo preto prezenčne a priamo v regióne. Členovia predstavenstva sa stretli v Nových Sadoch v okrese Nitra.
Bohatý informačný program
Zákon o poľovníctve
Jedným z najdôležitejších bodov zasadania Predstavenstva SPPK bola diskusia k pripravovanému zákonu o poľovníctve. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora zriadila pracovnú skupinu, ktorá vytvorila zoznam pripomienok za členov komory. Výsledkom je 54 zásadných pripomienok, ktoré SPPK posiela Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení SR pre zvýšenie výtlaku a presadení našich zásadných pripomienok v rámci medzirezortného pripomienkového konania k zákonu.
„Najzásadnejšou pripomienkou je zapracovať do zákona objektívnu zodpovednosť za vzniknuté škody na poľnohospodárskych plodinách. Pokiaľ zákon nebude riešiť otázku škôd a náhrady za ne, tak celý schvaľovací proces bude len pro-forma. Nechceme tým nič iné len to, aby sa stav vrátil do obdobia rokov 2008-2009, kedy počty zverí v lesoch nespôsobovali abnormálne škody na plodinách“, uviedol člen Predstavenstva SPPK a aj člen pracovnej skupiny k zákonu o poľovníctve Mojmír Haško.
Vývoj škôd na poľnohospodárskych plodinách už niekoľko rokov SPPK podrobne sleduje prostredníctvom monitoringu škôd na plodinách. Z týchto údajov vyplýva, že v období rokov 2018-2021 boli škody na plodinách spôsobené poľovnou zverou na úrovni viac ako 72,2 mil. eur. Rok 2021 pritom priniesol zatiaľ najvyššie straty. Vlani boli plodiny poškodené na 86 805 hektároch poľnohospodárskej pôdy a celková výška nahlásených škôd dosiahla hodnotu 25 947 647 eur. Premnožená poľovná zver spôsobila najväčšie škody, čo sa týka výmery, v regiónoch Levice, Veľký Krtíš, Nitra, Senica a Bratislava, v rámci plodín pri kukurici, pšenici ozimnej a repke ozimnej.
Informácie z Bruselu
Vedenie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory sa začiatkom mája zúčastnilo dôležitého rokovania v Bruseli. Stretnutia s vedením organizácie COPA COGECA, Farm Europe, so Stálym zastúpením SR v EÚ či online rokovanie s eurokomisárom pre poľnohospodárstvo a rybolov sa niesli v duchu revízie Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023-2027. O oddialenie SPP, zmiernenie green dealu a navýšenie viazaných platieb požiadali 1.apríla zástupcovia európskych agropotravinárskych samospráv prostredníctvom Bratislavskej deklarácie. Vedenie SPPK ju odovzdalo generálnemu sekretárovi COPA COGECA a aj eurokomisárovi.
Potravinárske témy
Predseda Únie potravinárov Slovenska Daniel Molnár informoval členov P SPPK o aktuálnej situácii v potravinárskom sektore. Deň pred rokovaní predstavenstva sa totiž uskutočnilo aj rokovanie Únie potravinárov Slovenska. Členovia predstavenstva diskutovali o pripravovaných formách pomoci na úrovni Európskej komisie, štátu a bankového sektora.
Potravinári sa bližšie informácie dozvedia aj počas Informačného dňa pre potravinárov, ktorý sa uskutoční 31. mája. V ten deň budú novinky prezentovať zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Štátnej veterinárnej a potravinárskej správy SR a Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, ktorá pripravuje pre potravinárske firmy podporu prostredníctvom finančných nástrojov pre podnikateľov.