Revolúciu v pozemkových úpravách prinesie ich vykonávanie, nie novelizácia zákona

Revolúciu v pozemkových úpravách prinesie ich vykonávanie, nie novelizácia zákona


Výsledkom pozmeňovacích návrhov je averzia poľnohospodárov voči pozemkovým úpravám.


Minulý týždeň bola prijatá novela zákona o pozemkových úpravách. Ide už o 37. novelizáciu tohto zákona. Treba otvorene povedať, že nejde o žiadne revolučné zmeny, ktoré by prinášali zásadné zmeny v pozemkových úpravách. Zásadnú zmenu by prinieslo, keby konečne štát našiel finančné prostriedky na pozemkové úpravy a vláda začala napĺňať svoje vlastné uznesenie, ktoré stanovovalo vykonávanie pozemkových úprav pravidelne každý rok, vo vopred vybratých katastrálnych územiach. Stroskotalo to na financiách a z vopred avizovaných 30 rokov, teda času, za ktorý sa mali vykonať pozemkové úpravy na celom Slovensku, čo bolo kritizované ako „veľmi dlhý čas“, prešli tri roky a nezačali sa vykonávať žiadne, okrem dlho vopred pripravovaných eurofondových 141 projektov.


Agropotravinári bojujú už 30 rokov


Novela na jednej strane prináša zopár drobných zlepšení oproti doterajšiemu zneniu, avšak negatívne ju poznačil rozsiahly pozmeňovací návrh poslanca Martina Fecka. Zdá sa, že pozmeňovacie návrhy sú nástrojom, ako zmeniť čokoľvek. O to viac, ak pozmeňovací návrh podá poslanec vládnej strany, ktorá uvedenú novelu pripravovala, a teda bolo dosť času presadiť zmeny štandardne v rámci jej prípravy. Tento pozmeňovací návrh zasiahol do zákona zásadne v bode, ktorý stále vyvolával a vyvoláva veľké polemiky a diskusie, a to je problematika nájomných vzťahov.


V zákone bol uvedený zánik nájomných zmlúv s istými výnimkami, v prípade, ak si nájomca plnil svoje záväzky vyplývajúce z nájomných zmlúv včas, mal právo na užívanie odpovedajúcej výmery ako pred vykonaním pozemkových úprav. AZZZ SR sa v rámci riadneho pripomienkového konania podarilo dosiahnuť, aby nájomné zmluvy neboli riešené v tomto zákone, ale v špeciálnom zákone o nájme. Dôvodom bolo, aby uvedené ustanovenie nevyvolávalo zbytočný odpor zo strany poľnohospodárov voči pozemkovým úpravám.


Táto problematika nie je čierno-biela. Na jednej strane sú oprávnené práva vlastníkov (vlastniť a užívať svoj pozemok) a na strane druhej práva užívateľov (platne uzavreté nájomné zmluvy, ktoré zaručujú užívateľom investovať do pôdy a hospodáriť na nej za vopred určených podmienok a na vopred určený čas). Nastaviť vyvážený pomer medzi týmito dvomi stranami nie je jednoduché.


Uvedený poslanecký návrh však do novely toto ustanovenie vrátil. Výsledkom bude opäť zbytočná averzia poľnohospodárov voči pozemkovým úpravám, lebo z ich pohľadu im zvyšujú riziko straty predmetu nájmu, teda ich výrobného prostriedku.

Autor: Tomáš Malatinský