Rekreácie vytiahnu z firiem peniaze navyše

Zdroj: hnonline.sk

05.03.2019 Monitoring médií
Rekreácie vytiahnu z firiem peniaze navyše

Od januára 2019 čaká účtovníčku vo vašej firme viac práce. Na scénu prichádzajú rekreačné poukazy. Pozrite sa, aké náklady to prinesie vašej firme.

Zamestnávatelia s viac ako 49 zamestnancami majú od tohto roka povinnosť navyše. Každému zamestnancovi, ktorý u nich pracuje nepretržite najmenej dva roky, musia poskytnúť príspevok na rekreáciu. Príspevok môže z výdavkov vynaložených na rekreáciu dosiahnuť 55 percent, najviac to však môže byť 275 eur na rok.

? Postoje firiem
Ako to vidia samotné firmy či organizácie? Podľa tlačovej hovorkyne Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) Miriam Špánikovej ich asociácia už viackrát deklarovala, že podporu cestovného ruchu zavedením rekreačných poukážok uvítajú len v prípade, že to bude dobrovoľné rozhodnutie zamestnávateľa. Ten vie vždy najlepšie, či si môže tento benefit dovoliť.

V ďalšej stavovskej organizácii, Asociácii malých a stredných podnikov, považujú zavedenie poukazov za dobrý nápad, najmä vzhľadom na propagáciu turizmu na Slovensku. Vladimír Sirotka z asociácie však vzápätí dodáva, že každá firma má na zamestnanca určitý rozpočet a je pravdepodobné, že buď bude musieť ukrajovať z benefitov, alebo bude musieť zmraziť zvyšovanie miezd. Ako uvádza, najviac z tejto novinky vyťažia kartové spoločnosti, ktoré majú dokonca určené aj konkrétne rekreačné strediská, kde je možné poukazy uplatniť a vďaka čomu získajú províziu.

Poukazy platia pre vás ako zamestnanca, ako aj pre vašich rodinných príslušníkov a ľudí, s ktorými žijete v spoločnej domácnosti. Úľavu však možno využiť len na Slovensku. Nepomýšľajte preto na ich uplatnenie v zahraničí. Čo ak je Slovensko len súčasťou cesty do cudziny a potrebujete cestou prespať v slovenskom hoteli na jednu noc? V tejto situácii je poukaz bezpredmetný, lebo pobyt na noc nezodpovedá požadovanej zákonnej lehote.

-----------------------------------------------------

? Firemná prax

Ako bude nová povinnosť vyzerať vo firemnej praxi, sme sa opýtali účtovníčky Márie Glajzovej zo spoločnosti SMS. Situáciu vysvetľuje na príklade: "Celkové náklady pre firmu vychádzajú na 275 eur za zamestnanca na rok, pretože firma mu prepláca maximálne 55 percent zo sumy 500 eur, čiže 275 eur. Ostatných 45 percent musí zaplatiť zamestnanec, čo je 225 eur." Môžu však nastať rôzne situácie, tvrdí účtovníčka. Napríklad, aj keby zamestnanec priniesol faktúru za rekreáciu na svoje meno v sume tisíc eur, firma mu zakaždým preplatí maximálne spomínaných 275 eur. "V prípade faktúry na 50 eur firma preplatí opäť len 55 percent zo sumy, čo je 27,50 eura. Takto môže daný zamestnanec nosiť doklady, až kým nedosiahne sumu 275 eur."

Glajzová ďalej dodáva, že účtovníci berú poukazy ako stravné lístky. Ak to budú nákupné poukazy, budú sa brať ako cenina, z nich 55 percent budú tvoriť daňové výdavky patriace do sociálnych nákladov a zvyšných 45 percent sa bude účtovať ako pohľadávka zamestnancovi vysporiadaná zrážkou zo mzdy. Ak si zamestnanec bude nárokovať preplatenie dokladu za rekreáciu, bude sa to účtovať ako náklad pre firmu a záväzok voči zamestnancovi, ktorý sa mu vyplatí v mzde.

?Benefity navyše

Napríklad spoločnosť Volkswagen Slovakia sa na rekreačné poukazy pripravila už koncom roku 2018. Okrem nich však ponúka aj príspevok na relaxáciu nad rámec zákona. Prispieva zamestnancom na dovolenku v sume 300 až 700 eur. Jej pracovníci zároveň môžu čerpať aj príspevok na rehabilitačné pobyty. O samotné poukazy už prejavili záujem desiatky zamestnancov. Keďže ide o veľkú spoločnosť, prinieslo im to zvýšenú administratívu.

Čo ak firma rekreačné poukazy neposkytne, hrozí jej pokuta? Podľa Igora Melichera z tlačového odboru ministerstva práce, ak zamestnávateľ poukaz neposkytne, znamená to porušenie Zákonníka práce a inšpektorát práce mu môže dať pokutu až do 100-tisíc eur.

Z prostredia firiem už preniklo, že zamestnávatelia budú zamestnancov uplatňujúcich si nárok na poukazy "trestať" tým, že im odkroja z iných výhod. Podľa Sirotku sa to bude odrážať napríklad na stopnutí zvyšovania mzdy alebo na zrušení odmien konkrétnemu pracovníkovi.