Prvý raz po 10 rokoch narástol záujem o technické smery

Prvý raz po 10 rokoch narástol záujem o technické smery

Po 10 rokoch stúpol počet mladých ľudí, ktorí sa hlásia na technické smery. Keďže absolventov týchto smerov každoročne ubúdalo, zamestnávatelia hovoria "konečne". Najväčší problém je v IT sektore, kde aktuálne chýba až 13-tisíc špecialistov.

Viac diplomov a ocenení z olympiád

Na Slovenskej technickej univerzite, kde aktuálne študuje 55 percent všetkých študentov technických smerov, stúpol počet prihlášok. Medziročný nárast je až o 10 percent. To znamená, že kým si na STU minulý rok podalo prihlášku 4 717 uchádzačov, tento rok je to 5 190. "Študenti sa prestali techniky obávať aj zásluhou viacerých základných a stredných škôl, ktoré posilnili vyučovanie matematiky," hovorí rektor STU Robert Redhammer, ktorý dlhodobo upozorňuje na nutnosť posilnenia výučby matematiky. Podľa rektora tiež viac záujemcov k prihláške priložilo diplomy či ocenenia z olympiády, čo privítali. Podľa manažérky komunikácie STU Andrey Settey Hajdúchovej najväčší záujem prejavili tento rok uchádzači o štúdium informatiky, medziročne sa zvýšil o viac ako 16 percent. Preto fakulta elektroniky a informatiky neotvárala druhé kolo odboru aplikovaná informatika. Ak by teda ich kapacity boli väčšie, prijať by mohli aj dvojnásobok študentov. Kým v minulom roku si na IT smery na STU podalo prihlášku 1 990 uchádzačov, tento rok to bolo až 2 323. Mário Lelovský z Republikovej únie zamestnávateľov tvrdí, že sa trend konečne otočil. Upozorňuje však, že najbližších päť rokov bude zo škôl vychádzať čoraz menej absolventov, kým odbor doštudujú aktuálni maturanti. "Chýbajú nám veľké počty IT špecialistov, momentálne to odhadujeme na 10až 13-tisíc," tvrdí Lelovský. Keďže akademický rok sa začína až na prelome septembra a októbra, až vtedy bude jasné, koľko maturantov na technické odbory reálne nastúpi.

Zvýšil sa záujem o IT

Podľa Lelovského sa pri väčšom záujme zrejme zúročilo upozorňovanie na platy IT špecialistov a to mladých ľudí motivovalo zaujímať sa o tieto odbory. Minulý rok bol priemerný plat v IT 1 945 eur. V Bratislave a v Košiciach je ich priemerný plat ešte vyšší. "Ak je dnes absolvent IT fakulty aspoň trošku dobre pripravený, tak jeho nástupný plat presahuje 1 700 eur a o päť rokov začína jeho plat prerastať hranicu dvetisíc eur, a to neustále nárast platov pozorujeme," dodal. Podľa neho by mal štát problém s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov na trhu práce riešiť. "Nech povedia, aké oblasti majú držať našu ekonomiku, a nech viac podporujú odbory, ktoré zamestnávatelia reálne potrebujú," myslí si Lelovský. Aj keď atraktivita technických smerov posledných 10 rokov klesala, na trhu práce sú mimoriadne žiadaní, potvrdila to aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenska. "Zamestnávatelia evidujú dlhodobú výraznú nerovnováhu medzi ponukou vzdelávacích inštitúcií a dopytom zamestnávateľov," tvrdí hovorkyňa asociácie Miriam Špániková, podľa ktorej sa zväčšuje priepasť medzi prepojením vzdelávania a trhom práce. Zamestnávatelia sa preto obávajú straty konkurencieschopnosti a rovnako utlmenia investičných aktivít. To ich prinútilo spolupracovať so školami, zapájať sa do duálneho vzdelávania či motivovať mladých ľudí štipendiami či ohodnotením za účasť na olympiádach.

Záujem o odbory na vysokých školách za akademický rok 2017/2018

Typ fakulty Počet
Lekárske vedy 6 187
Pedagogické vedy 4606
Ekonomické vedy 4 590
Spoločenské vedy 3 900
Filozofické smery 3 705
IT 3 502
Obchod a manažment 3 338
Prírodné vedy 2 756
Nelekárske vedy 2 456
Strojárstvo 2 470
Právo, verejná politika a správa 2 150
Výrobné technológie 2 056
Stavebníctvo 1 554
Potravinárstvo 1 251