Projekty

 • Podpora kvality sociálneho dialógu

  Základné informácie Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len IA MPSVR SR)...

 • Duálne vzdelávanie

  Informácia k národnému projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP" Operačný program:312000 - Operačný program...

 • Rozvoj stredného odborného vzdelávania

  Strategickým cieľom projektu je zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy (OVP) na stredných odborných školách (SOŠ) vo...

 • ERASMUS+

  Zvyšovanie sociálnych a emočných zručností so zameraním na kritické myslenie v odbornom vzdelávaní a príprave na stredných odborných...

 • VÝSTUPY PROJEKTU ERASMUS +

  Zvyšovanie sociálnych a emočných zručností so zameraním na kritické myslenie v odbornom vzdelávaní a príprave na stredných odborných...

Mohlo by vás zaujímať