Projekt na monitorovanie a prenos potrieb trhu práce do systému vzdelávania pokračuje

21.01.2015 Tlačové správy
Projekt na monitorovanie a prenos potrieb trhu práce do systému vzdelávania pokračuje

Jeden z najúspešnejších národných projektov realizovaných z prostriedkov EÚ bude pokračovať. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR odštartovalo dňa 19.1.2015 tretiu realizačnú fázu projektu Národná sústava povolaní. Projekt bude realizovať spoločnosť TREXIMA Bratislava za aktívnej účasti Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR a ostatných sociálnych partnerov, uvedomujúc si nevyhnutnosť riešiť nedostatok kvalifikovaných pracovných síl na Slovensku.

Pokračovanie projektu veľmi vítame, nakoľko je nevyhnutné prepojiť vzdelávací systém s trhom práce a zároveň s potrebami zamestnávateľov. Žiaci v čoraz väčšej miere študujú nepotrebné študijné odbory a prichádzajú odborne nepripravení do zamestnania. Ich pracovná kariéra zrazu končí na úrade práce. Projekt NSP III. definuje potreby zamestnávateľov a snaží sa ich aplikovať do vzdelávacieho systému tak, aby absolventi mohli už počas školy nájsť potrebné uplatnenie,“ povedal generálny sekretár AZZZ SR Oto Nevický. V projekte sa v rámci vytvorených sektorových rád počíta so zapojením s viac ako 1000 expertov zo všetkých odvetví národného hospodárstva SR, ktorí budú vytvárať národné štandardy zamestnaní určené pre implementáciu do vzdelávacích systémov prostredníctvom už bežiaceho projektu „Národná sústava kvalifikácií.