Program konferencie SES 2015

19.10.2015 Rôzne
Program konferencie SES 2015

PROGRAM
1. sekcia Oficiality
08:00 – 09:00 Registrácia účastníkov
09:00 – 09:10 Otvorenie konferencie
09:10 – 90:20 Dr. h. c. Ing. Tibor Mikuš, PhD., predseda TTSK – príhovor
09:20 – 09:30 Ing. Tomáš Malatinský MBA – príhovor
9.30 - 9.40 JUDr. Róbert Fico CSc. predseda vlády SR - príhovor
09:40 – 09:50 JUDr. Maroš Šefčovič, PhD., podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu –
video pozdrav
2. sekcia Stratégia, energetická politika
09:50 – 10:10 Ing. Miroslav Obert štátny tajomník MHSR / Ing. Miroslav Jarábek : „ Energetická
politika“
10:10 - 10:30 Ing. Zuzana Kocúnová MŽP SR : „Energetická politika a ochrana ovzdušia“

10:30 - 10:50 Ing. Alexander Kšiňan SEPS, a.s./ Ing. Bartoš Elektrovod, a.s.: „Spoľahlivosť
prenosových ciest“
10.50- 11,10 Udelenie ocenení k 15. Výročiu založenie Slovenského jadrového fóra
11:10 - 11:30 Tlačová konferencia
občerstvenie
3. Sekcia: Bezpečné dodávky energií a energetický mix
11:30 - 11:50 Ing. Štefan Šabík GR SPP, a.s. : Bezpečnosť dodávok plynu
11:50 - 12:10 Ing. Milan Molnár, riaditeľ pre jadrové elektrárne SE, a.s. : Bezpečná výroba
elektriny v SE, a.s.
12:10 -12:30 Ing. Miroslav Lipár, SJF; emeritný riaditeľ sekcie MAAE: „ Jadrová energetika -
stabilný prvok energetického mixu“
12:30 -12:50 Ing. Marta Žiaková CSc., predsedníčka ÚJD SR : „ Dozor nad jadrovou
bezpečnosťou- významný faktor bezpečnosti dodávok energie“
12:50 -13:10 Ing. Peter Líška podpredseda predstavenstva VUJE, a.s. /Branislav Hatala , vedúci
projektu : „Projekt Allegro“
13:10 -13:30 Ing. Miroslav Božik /riaditeľ divízie JAVYS, a.s. / Ing. Roman Jakubec,: „Bezpečná
a plynulá realizácia činností v zadnej časti mierového využívania jadrovej energie“
13:30 - 13:50 Vadim Titov, Rosatom : Budúcnosť jadrovej energetiky - globálne výzvy a partnerstvá
pre Európu
13:50 - 14:10 Diskusia
14:10 - 14:30 Záver
14:30 Neskorší obed