Priority AZZZ SR 2020-2024

18.10.2019 Monitoring médií
Priority AZZZ SR 2020-2024

Pri príležitosti blížiacich sa volieb do Národnej rady Slovenskej republiky Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky (AZZZ SR), ako najreprezentatívnejšia organizácia zamestnávateľov, sformulovala priority, ktoré by mala budúca vláda realizovať, ak chce byť úspešná a pre Slovensko prospešná. Na rozvoj a udržanie kvalitného podnikateľského prostredia sú potrebné zmeny, po ktorých podnikatelia dlhodobo volajú. Patria k nim napríklad zníženie daňového a odvodového zaťaženia, zlepšenie vymožiteľnosti práva, zníženie administratívnej záťaže, flexibilnejší Zákonník práce, ale aj systematické prepojenie vzdelávania s trhom práce. Od budúcej vlády očakávame systematickú, odbornú a koncepčnú prácu v úzkej súčinnosti s podnikateľmi s cieľom razantných zmien v podnikateľskom prostredí. Za AZZZ SR ponúkame svoje programové priority a spoluprácu pri ich realizácii. Od budúcej vlády budeme žiadať, aby menila podnikateľské prostredie pozitívnym smerom s dôrazom na vznik a udržateľnosť pracovných miest.

Na stiahnutie