Priebeh rokovaní ohľadom minimálnej mzdy

17.09.2015 Tlačové správy
Priebeh rokovaní ohľadom minimálnej mzdy

V súvislosti s minuloročným historicky najvyšším navýšením minimálnej mzdy vznikli nemocniciam výrazné výpadky v rozpočte. Z tohto dôvodu žiadala Asociácia nemocníc Slovenska, člen AZZZ SR, dofinancovať zdravotníctvo, aby vykryla vzniknutý výpadok v rozpočte.

Asociácia nemocníc Slovenska (ďalej len ANS) chce v súvislosti s navrhovaným zvýšením platby za poistencov štátu na pokrytie zvýšených zákonných mzdových nárokov zamestnancov nemocníc od 1.1.2015 poďakovať ministrovi zdravotníctva Viliamovi Čislákovi a predsedovi Výboru NR SR pre zdravotníctvo Richardovi Rašimu za úsilie a snahu o realizáciu navýšenia, ktoré bude viesť ku stabilizácii v rezorte zdravotníctva. Nemocnice združené v ANS po naplnení tohto kroku ustúpia od avizovaných reštriktívnych opatrení a nebudú ďalej zvažovať hromadné prepúšťanie zamestnancov, delené a krátené úväzky a redukciu oddelení. Dofinancovanie rezortu zdravotníctva ANS vníma ako krok pre zachovanie sociálneho zmieru a pozitívnu správu pre zamestnancov nemocníc a pacientov.

"Asociácia nemocníc Slovenska dlhodobo upozorňovala na vážnosť situácie nemocníc v dôsledku chýbajúcej garancie krytia nárokov spojených so zvýšením minimálnej mzdy a zvýšením platov lekárov od 1.1.2015, v dôsledku ktorej boli nemocnice ANS nútené zvažovať hromadné prepúšťanie, redukciu oddelení a ďalšie reštriktívne kroky, ktoré by znížili dostupnosť zdravotnej starostlivosti. ANS v snahe o vyriešenie tejto situácie intenzívne komunikovala s MZ SR so zámerom nájsť riešenie vzniknutej situácie a preto oceňuje navrhované zvýšenie platby za poistencov štátu, ktorej realizácia bude viesť ku upokojeniu situácie v rezorte," uviedol MUDr. Igor Pramuk, viceprezident ANS a člen Prezídia AZZZ SR.