Prezídium a Dozorná rada

Prezídium

Ing. Tomáš Malatinský, MBA
Ing. Tomáš Malatinský, MBA Prezident AZZZ SR Prezident - Slovenský plynárenský a naftový zväz

 

Ing. Roman Karlubík, MBA
Ing. Roman Karlubík, MBA Prvý viceprezident AZZZ SR Prezident - Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR

 

Rastislav Machunka
Rastislav Machunka Viceprezident AZZZ SR Viceprezident - Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku, manažér pre zahraničné vzťahy OLD HEROLD, s.r.o. Trenčín

 

Ing. Miloslav Čurilla
Ing. Miloslav Čurilla Viceprezident AZZZ SR Zástupca - Zväz celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky, predseda predstavenstva Mondi Business Paper SCP, a.s., Ružomberok

 

Ing. Peter Brudňák
Ing. Peter Brudňák Viceprezident AZZZ SR Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ - NN Slovensko a Aegon Slovensko

 

JUDr. Gabriela Gajdošová
JUDr. Gabriela Gajdošová Viceprezidentka AZZZ SR Prezident - Únia dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Železnice Slovenskej republiky - riaditeľka odboru riadenia ĽZ

 

Doc. Ing. Vojtech Ferencz, PhD.
Doc. Ing. Vojtech Ferencz, PhD. Viceprezident AZZZ SR Prezident - Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska

 

Silvia Nagyová
Silvia Nagyová Členka Prezídia AZZZ SR Prezidentka - Slovenská asociácia facility managementu

 

Oldřich Holiš
Oldřich Holiš Člen Prezídia AZZZ SR Predseda - Slovenská živnostenská komora

 

Mgr. Miroslav Sekula
Mgr. Miroslav Sekula Člen Prezídia AZZZ SR Prezident - Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR

 

Mgr. Filip Hlubocký
Mgr. Filip Hlubocký člen Prezídia AZZZ SR viceprezident Únie dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

 

MUDr. Marián Šóth
MUDr. Marián Šóth člen Prezídia AZZZ SR prezident ASL SR

 

MUDr. Jaroslava Orosová
MUDr. Jaroslava Orosová člen Prezídia AZZZ SR prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov

 

MUDr. Igor Pramuk
MUDr. Igor Pramuk člen Prezídia AZZZ SR viceprezident ANS

 

MUDr. Branislav Budke
MUDr. Branislav Budke Člen Prezídia AZZZ SR predseda Dozornej rady AIFP, zástupca ZCHFP

 

Ing. Štefan Petrík
Ing. Štefan Petrík člen Prezídia AZZZ SR predseda Asociácie moderných benefitov, konateľ spol. LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

 

Ing. Štefan Machalík
Ing. Štefan Machalík člen Prezídia AZZZ SR prezident ZZEP

 

Ing. Štefan Boháček, PhD.
Ing. Štefan Boháček, PhD. člen Prezídia AZZZ SR zástupca ZCPP SR

 

Ing. Vojtech Molnár
Ing. Vojtech Molnár Člen Prezídia AZZZ SR Predseda SZBD

 

Ing. Vladimír Uhlík
Ing. Vladimír Uhlík Člen Prezídia AZZZ SR Predseda ZZGK

 

Ing. Tomáš Čuka
Ing. Tomáš Čuka člen Prezídia AZZZ SR

 

Ing. Stanislav Hreha
Ing. Stanislav Hreha člen Prezídia AZZZ SR prezident, Asociácia vodárenských spoločností

 

Ing. Rastislav Ňukovič
Ing. Rastislav Ňukovič Člen Prezídia AZZZ SR Generálny riaditeľ Eustream, a.s.

 

Ing. Rastislav Počubay
Ing. Rastislav Počubay Člen Prezídia AZZZ SR predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VÚZ

 

Ing. Pavol Brnka
Ing. Pavol Brnka člen Prezídia AZZZ SR prezident ZSP SR, predseda predstavenstva Rona Crystal, a.s., Lednické Rovne

 

Ing. Milan Veselý, PhD., MBA
Ing. Milan Veselý, PhD., MBA Člen Prezídia AZZZ SR prezident, Zväz výrobcov a spracovateľov hliníka na Slovensku

 

Ing. Milan Mišánik
Ing. Milan Mišánik člen Prezídia AZZZ SR predseda ZPD a OS SR, predseda DAKNA Námestovo

 

Ing. Michal Štofko
Ing. Michal Štofko člen Prezídia AZZZ SR riaditeľ AZP SR

 

Ing. Ivan Peller
Ing. Ivan Peller člen Prezídia AZZZ SR prezident Asociácie vonkajšej reklamy

 

Ing. Anton Rozbora
Ing. Anton Rozbora člen Prezídia AZZZ SR

 

Bc. Emil Macho
Bc. Emil Macho Člen Prezídia AZZZ SR Predseda - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

 

Andrej Hutta, MBA
Andrej Hutta, MBA Člen Prezídia AZZZ SR Predseda správnej rady Asociácie duálneho vzdelávania

 

Zuzana Rumiz
Zuzana Rumiz Člen Prezídia AZZZ SR General Manager, prezident APAS

 

Viliam Pavlovský
Viliam Pavlovský člen Prezídia AZZZ SR prezident ASG

 

RNDr. Oto Nevický, MBA
RNDr. Oto Nevický, MBA Člen Prezídia AZZZ SR zástupca Európskej polygrafickej asociácie

 

Mgr. Miroslav Šarišský
Mgr. Miroslav Šarišský Člen Prezídia AZZZ SR riaditeľ úseku ľudských zdrojov a organizácie riadenia, Slovenské elektrárne, a.s.

 

Marek Klenovič
Marek Klenovič člen Prezídia AZZZ SR prezident OZ Hygienik

 

MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD. člen Prezídia AZZZ SR prezident Asociácie polikliník a zdravotníckych zariadení

 

Ernest Caban
Ernest Caban člen Prezídia AZZZ SR generálny riaditeľ Záchranná Zdravotná Služba SR a.s.

Dozorná rada

Ing. Víťazoslav Moric, PhD.
Ing. Víťazoslav Moric, PhD. Predseda Dozornej rady AZZZ SR Viceprezident - Únia dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, prezident - ŽOS Vrútky, a.s.

 

Ing. Miroslav Wöllner
Ing. Miroslav Wöllner člen Dozornej rady AZZZ SR zástupca ZChFP SR

 

Ing. Juraj Dlhopolček
Ing. Juraj Dlhopolček Člen Dozornej rady AZZZ SR Generálny sekretár ZCPP

 

Ing. Dušan Janíček
Ing. Dušan Janíček člen Dozornej rady AZZZ SR podpredseda SPPK, prokurista Slovenské cukrovary, s.r.o.