Prezídium a Dozorná rada

Prezídium

Ing. Tomáš Malatinský, MBA
Ing. Tomáš Malatinský, MBA Prezident AZZZ SR Prezident - Slovenský plynárenský a naftový zväz

 

Ing. Roman Karlubík, MBA
Ing. Roman Karlubík, MBA Prvý viceprezident AZZZ SR Prezident - Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR

 

Rastislav Machunka
Rastislav Machunka Viceprezident AZZZ SR Viceprezident - Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku, manažér pre zahraničné vzťahy OLD HEROLD, s.r.o. Trenčín

 

Ing. Miloslav Čurilla
Ing. Miloslav Čurilla Viceprezident AZZZ SR Zástupca - Zväz celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky, predseda predstavenstva Mondi Business Paper SCP, a.s., Ružomberok

 

Ing. Peter Brudňák
Ing. Peter Brudňák Viceprezident AZZZ SR Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ - NN Slovensko a Aegon Slovensko

 

JUDr. Gabriela Gajdošová
JUDr. Gabriela Gajdošová Viceprezidentka AZZZ SR Prezident - Únia dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, riaditeľka odboru riadenia ĽZ Železnice Slovenskej republiky riaditeľka odboru riadenia ĽZ

 

Doc. Ing. Vojtech Ferencz, PhD.
Doc. Ing. Vojtech Ferencz, PhD. Viceprezident AZZZ SR Prezident - Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska

 

Silvia Nagyová
Silvia Nagyová Členka Prezídia AZZZ SR Prezidentka - Slovenská asociácia facility managementu

 

Oldřich Holiš
Oldřich Holiš Člen Prezídia AZZZ SR Predseda - Slovenská živnostenská komora

 

Mgr. Miroslav Sekula
Mgr. Miroslav Sekula Člen Prezídia AZZZ SR Prezident - Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR

 

Ing. Ján Lukáč
Ing. Ján Lukáč Člen Prezídia AZZZ SR 1. viceprezident - Únia dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

 

MUDr. Marián Šóth
MUDr. Marián Šóth Člen Prezídia AZZZ SR Prezident - Asociácia súkromných lekárov SR

 

MUDr. Jaroslava Orosová
MUDr. Jaroslava Orosová Člen Prezídia AZZZ SR Prezidentka - Zväz ambulantných poskytovateľov

 

MUDr. Igor Pramuk
MUDr. Igor Pramuk Viceprezident AZZZ SR Viceprezident - Asociácia Nemocníc Slovenska

 

MUDr. Branislav Budke
MUDr. Branislav Budke Člen Prezídia AZZZ SR Predseda Dozornej rady - Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu, zástupca Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky

 

Ing. Štefan Petrík
Ing. Štefan Petrík Člen Prezídia AZZZ SR Predseda - Asociácia moderných benefitov, konateľ spol. LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

 

Ing. Štefan Machalík
Ing. Štefan Machalík Člen Prezídia AZZZ SR Prezident - Zamestnávateľský zväz ekologických podnikov SR

 

Ing. Štefan Boháček, PhD.
Ing. Štefan Boháček, PhD. Člen Prezídia AZZZ SR Zástupca - Zväz celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky

 

Ing. Vojtech Molnár
Ing. Vojtech Molnár Člen Prezídia AZZZ SR Predseda - Slovenský zväz bytových družstiev

 

Ing. Vladimír Uhlík
Ing. Vladimír Uhlík Člen Prezídia AZZZ SR Predseda - Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie

 

Ing. Tomáš Čuka
Ing. Tomáš Čuka Člen Prezídia AZZZ SR Generálny riaditeľ - Lesy SR

 

Ing. Stanislav Hreha
Ing. Stanislav Hreha Člen Prezídia AZZZ SR Prezident - Asociácia vodárenských spoločností

 

Ing. Rastislav Ňukovič
Ing. Rastislav Ňukovič Člen Prezídia AZZZ SR Generálny riaditeľ - Eustream, a.s.

 

Ing. Rastislav Počubay
Ing. Rastislav Počubay Člen Prezídia AZZZ SR Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ - Výskumný ústav zváračský z. z. p. o.

 

Ing. Pavol Brnka
Ing. Pavol Brnka Člen Prezídia AZZZ SR Prezident - Zväz sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky, člen predstavenstva RONA, a.s., Lednické Rovne

 

Ing. Milan Veselý, PhD., MBA
Ing. Milan Veselý, PhD., MBA Člen Prezídia AZZZ SR Prezident - Zväz výrobcov a spracovateľov hliníka na Slovensku

 

Ing. Milan Mišánik
Ing. Milan Mišánik Člen Prezídia AZZZ SR Predseda - Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR, predseda DAKNA Námestovo

 

Ing. Michal Štofko, PhD.
Ing. Michal Štofko, PhD. Člen Prezídia AZZZ SR Výkonný riaditeľ - Asociácia zdravotných poisťovní SR

 

Ing. Ivan Peller
Ing. Ivan Peller Člen Prezídia AZZZ SR Prezident - Asociácia vonkajšej reklamy

 

Ing. Ľubomír Ochotnický, MBA
Ing. Ľubomír Ochotnický, MBA Člen Prezídia AZZZ SR Generálny riaditeľ - DEKRA Slovensko s.r.o.

 

Bc. Emil Macho
Bc. Emil Macho Člen Prezídia AZZZ SR Predseda - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

 

Andrej Hutta, MBA
Andrej Hutta, MBA Člen Prezídia AZZZ SR Predseda správnej rady - Asociácia duálneho vzdelávania

 

Zuzana Rumiz
Zuzana Rumiz Viceprezidentka AZZZ SR Prezident - Asociácia personálnych agentúr Slovenska, General Manager ManpowerGroup Slovakia

 

Viliam Pavlovský
Viliam Pavlovský Člen Prezídia AZZZ SR Prezident - Aliancia slovenskej gastronómie

 

Mgr. Miroslav Šarišský
Mgr. Miroslav Šarišský Člen Prezídia AZZZ SR Riaditeľ úseku ľudských zdrojov a organizácie riadenia - Slovenské elektrárne, a.s.

 

Marek Klenovič
Marek Klenovič Člen Prezídia AZZZ SR Prezident - OZ Hygienik

 

MUDr. Štefan Zelník, PhD.
MUDr. Štefan Zelník, PhD. Člen Prezídia AZZZ SR Prezident - Asociácia polikliník a zdravotníckych zariadení

 

Ernest Caban
Ernest Caban Člen Prezídia AZZZ SR CEO - Merea, a.s., Predseda - Asociácia prednemocničnej zdravotnej starostlivosti

Dozorná rada

Ing. Víťazoslav Moric, PhD.
Ing. Víťazoslav Moric, PhD. Predseda Dozornej rady AZZZ SR Viceprezident - Únia dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, prezident - ŽOS Vrútky, a.s.

 

Ing. Miroslav Wöllner
Ing. Miroslav Wöllner Člen Dozornej rady AZZZ SR Zástupca - Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky

 

Ing. Juraj Dlhopolček
Ing. Juraj Dlhopolček Člen Dozornej rady AZZZ SR Generálny sekretár - Zväz celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky

 

Ing. Dušan Janíček
Ing. Dušan Janíček Člen Dozornej rady AZZZ SR Podpredseda - Slovenská potravinárska a poľnohospodárska komora, prokurista Slovenské cukrovary, s.r.o.