Prehĺbenie spolupráce ÚNMS SR s AZZZ SR

27.11.2018 Rôzne
Prehĺbenie spolupráce ÚNMS SR s AZZZ SR

Dňa 22.11.2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie pána Pavla Pavlisa, predsedu ÚNMS SR, s pánom Tomášom Malatinským, prezidentom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR. Témou stretnutia bolo prehĺbenie spolupráce úradu a asociácie pri aktivitách podporujúcich napĺňanie Národného programu kvality SR. Naším cieľom je najmä zvýšenie informovanosti profesijných zväzov a združení a tým aj všetkých ich členov o realizovaných aktivitách a vyhlasovaných súťažiach, ktoré sú jednak ocenením ich dosiahnutých výsledkov a jednak významne prispievajú k zvýšeniu konkurencieschopnosti.