Poznáte výnimočného hlavného inštruktora? Nominujte ho do ankety TOP HLAVNÝ INŠTRUKTOR V DUÁLI

Poznáte výnimočného hlavného inštruktora? Nominujte ho do ankety TOP HLAVNÝ INŠTRUKTOR V DUÁLI

 

Poznáte výnimočného hlavného inštruktora? Nominujte ho do ankety

TOP HLAVNÝ INŠTRUKTOR V DUÁLI

 

 

Spropagovať prácu hlavných inštruktorov a zvýšiť prestíž duálneho vzdelávania na Slovensku je cieľom prvého ročníka ankety TOP HLAVNÝ INŠTRUKTOR V DUÁLI, ktorá dnes štartuje prvým, nominačným kolom. Vyhlasovateľmi ankety sú Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD), Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR), Slovenská banská komora (SBK) a Slovenská živnostenská komora (SŽK). Ide o stavovské organizácie participujúce na duálnom vzdelávaní, ktoré prípravu hlavných inštruktorov priamo zastrešujú.

 

Ich úloha je nenahraditeľná

Rozhodli sme sa vyhľadať a oceniť najlepších z najlepších, výnimočné osobnosti, vďaka ktorým žiaci z duálu výrazne napredujú. Hlavných inštruktorov, ktorí svojich žiakov praktickým vyučovaním nielen prevedú, ale s nimi aj aktívne pracujú, inovatívne ich vzdelávajú a zároveň úzko spolupracujú s ostatnými inštruktormi, rodičmi, ako aj duálnou strednou školou.

 

Práve žiaci, rodičia, zamestnávatelia a zamestnanci, ktorých firmy sú zapojené v duálnom vzdelávaní, môžu teraz týmto nenahraditeľným ľuďom vyjadriť svoju priazeň. „Spätná väzba a ocenenie je dôležité nielen pre žiakov, ale aj samotných hlavných inštruktorov. Títo ľudia robia úžasnú prácu pre úspešnú budúcnosť našej mladej generácie, ako aj podnikov, v ktorých pracujú. Zároveň sa starajú o to, aby na trhu práce nechýbali špičkoví odborníci, ktorých všetci tak naliehavo potrebujeme,“ približujú význam ankety organizátori.

 

Pomôžte oceniť inšpiratívne osobnosti

Vychovávať kvalitných odborníkov je dôležité už od mladého veku. Aj ten najlepší vzdelávací systém bude úspešný iba vtedy, pokiaľ za ním budú stáť ľudia, ktorí si vedia so žiakmi vybudovať vzťah, dokážu zistiť ich očakávania, porozumieť ich správaniu a hlavne nadchnúť ich pre budúce odborné povolanie. Zámerom ankety je spoznať a predstaviť týchto ľudí.

 

Anketa prebieha v dvoch kolách, súťaží sa v kategóriách začínajúci hlavný inštruktor a skúsený hlavný inštruktor. Prvé kolo je zamerané na zozbieranie nominácií, na základe ktorých vytvoríme zoznam nominovaných hlavných inštruktorov. V druhom kole tento zoznam zverejníme a zároveň spustíme hlasovanie, ktoré rozhodne o víťazoch ankety.

 

Nominácia je veľmi jednoduchá, zaberie len pár minút. Svojho favorita na TOP hlavného inštruktora môžete prihlásiť do 14. októbra 2022 prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na stránke www.skolenieinstruktorov.sk alebo zaslaním vyplneného nominačného hárka na email info@skolenieinstruktorov.sk či jeho osobným doručením na recepciu APZD. Kompletný zoznam nominovaných bude známy 21. októbra 2022. V tento deň sa spustí samotné hlasovanie, ktoré potrvá do 21. novembra 2022.

 

Nominujte a rozhodnite, kto sa stane historicky prvým TOP hlavným inštruktorom v duáli.

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=603AQXQA4U2J3-oPIXx21V0zM2KdmH9JtEzS-3m2JOpURFgzS1RKTzdTUjFTSEJTTTdSWk1YRVVCVy4u