Potreba prijatia zákona o OVaP

07.01.2015 Tlačové správy
Potreba prijatia zákona o OVaP

AZZZ SR sa spolu s ostatnými reprezentatívnymi zamestnávateľskými a podnikateľskými organizáciami zhodli na podpore prijatia nového zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, nakoľko považujeme za nevyhnutné týmto zákonom zaviesť princípy umožňujúce naštartovanie systému duálneho vzdelávania.

Vo vzťahu k predloženému návrhu zákona, ktorý bol prerokovaný v pondelok 5.1.2015 na mimoriadnom zasadnutí HSR SR konštatuje Roman Karlubík, prvý viceprezident AZZZ SR:

„Ako sme uviedli aj na rokovaní tripartity, je nutné dnes návrh zákona posunúť do legislatívneho procesu z časových dôvodov, avšak zároveň je potrebné využiť ešte existujúci časový priestor a uskutočniť ministrom školstva avizované rokovania so sociálnymi partnermi - zamestnávateľmi, s cieľom upraviť a doplniť návrh zákona najmä v oblasti nastavenia motivácie zamestnávateľov, ktorí ak majú plnohodnotne vstúpiť do systému duálneho vzdelávania musia byť stimulovaní, resp. musia mať zákonom garantované finančné kompenzácie nákladov spojených s financovaním praktického vyučovania u zamestnávateľa.“