Ponuka od premiéra na stretnutie

31.05.2022 Monitoring médií
Ponuka od premiéra na stretnutie

Zamestnávatelia združení v Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky (AZZZ SR), Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), Asociácii priemyselných zväzov a dopravy (APZD), Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore (SPPK) a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore (SOPK) vítajú ponuku predsedu vlády Eduarda Hegera na spoločné stretnutie. Vládu vyzývajú na konštruktívny sociálny dialóg a veria, že termín stretnutia so sociálnymi partnermi nepríde až po schválení kľúčových zmien v zdaňovaní firiem.
Diskusia so zástupcami zamestnávateľov, zamestnancov i samospráv by sa podľa premiéra Eduarda Hegera mala uskutočniť už v najbližších dňoch. Týkať by sa mala problematiky prijímania legislatívy, financovania Protiinflačného balíka, a tiež rastúcich cien energií. Predseda vlády zúčastneným sociálnym partnerom prisľúbil vysvetlenie plánovaných krokov vlády a zároveň ich vyzval na konštruktívnu diskusiu s cieľom nájsť riešenia prospešné pre celú spoločnosť. „Zamestnávatelia vítajú iniciatívu premiéra a jeho ponuku na spoločnú diskusiu. Veríme, že sa stretnutie podarí v krátkom čase uskutočniť, a najmä – odstrániť prekážky v sociálnom dialógu a v legislatívnom procese, kedy sme, z hľadiska aktívneho prístupu k legislatívnym návrhom, všetci obchádzaní,“ konštatujú spoločne zástupcovia zamestnávateľov.
Každý navrhnutý zákon či novela musia v zmysle legislatívnych pravidiel povinne prejsť pripomienkovým konaním. To umožní širokej i odbornej verejnosti vyjadriť sa k navrhovaným zmenám. Vďaka nemu je možné odstrániť prípadné chyby návrhu, vyhodnotiť všetky dopady legislatívy na obyvateľstvo a celkovo navrhovanú legislatívu skvalitniť. Pripomienkovanie legislatívy predstavuje základný atribút demokracie. „Nepredvídateľnosť a absencia aspoň základnej diskusie so zástupcami firiem pri prijímaní významných zásahov do akejkoľvek legislatívy predstavuje riziko, ktoré môže priamo ohroziť existenciu dotknutých subjektov a znížiť konkurencieschopnosť domácich firiem. Vládu preto žiadame o konštruktívny sociálny dialóg a dodržiavanie pravidiel legislatívneho procesu,“ zdôrazňujú zamestnávatelia v spoločnom vyhlásení.
Zamestnávatelia združení v AZZZ, RÚZ, APZD, SPPK a SOPK zároveň požiadali prezidentku SR Zuzanu Čaputovú o spoločné stretnutie k problematike prijímania zákonov s vážnymi dopadmi na sociálno-ekonomických aktérov a obyvateľstvo.