Podvyživený rezort?

Podvyživený rezort?

Počas pandémie boli odkladané plánované hospitalizácie, predĺžili sa čakacie listiny, znížil sa počet novodiagnostikovaných pacientov. Táto odložená starostlivosť môže podľa združení spôsobiť ďalšie zvýšenie nákladov. Pacienti totiž prichádzajú v neskorších štádiách svojej diagnózy a ich liečba je tak nákladnejšia. Aj v necovidové roky bolo nutné dofinancovávať rozpočty zdravotníctva počas roka, spúšťať stále nové kolá oddlžovania nemocníc či zachraňovať štátnu poisťovňu. Pandémia je pre zdravotníctvo ešte náročnejším obdobím.

„Ak vláda SR nepristúpi k stiahnutiu tohto návrhu a nezmení prístup k financovaniu slovenského zdravotníctva, budeme musieť ako organizácie združujúce poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pristúpiť k aktívnym krokom na zabránenie krízovému scenáru,“ vraví hovorkyňa AZZZ Miriam Filová.

Podvyživený rezort?

Historicky je slovenské zdravotníctvo podľa Miriam Filovej na vedľajšej koľaji. „Dokazujú to aj každoročné diskusie o rozpočte a najmä to, že každý rok potrebuje slovenské zdravotníctvo zachraňovať v podobe dofinancovania,“ vraví hovorkyňa.

V absolútnych hodnotách výdavky na zdravotníctvo dlhodobo rastú, tak ako dlhodobo rastú výdavky štátu do ostatných oblastí. Ak však podľa analytikov porovnáme výdavky na zdravotníctvo s veľkosťou slovenskej ekonomiky, tak ich podiel stagnuje, či dokonca klesá. „Nároky na zdravotníctvo každoročne prudko rastú a bez toho, aby štát agresívnejšie prilieval peniaze alebo aby bol umožnený vstup dodatočných súkromných prostriedkov do systému, sa nožnice medzi očakávaniami a dostupnými financiami roztvárajú,“ vysvetľuje Martin Vlachynský z INESS.

Analytik INEKO Dušan Zachar zasa upozorňuje, že dôležité je sledovať aj iné ukazovatele. „Napríklad čo a v akej kvalite za vyčlenené peniaze v zdravotníctve pacient dostáva a aké sú výsledky slovenského zdravotníctva. To vo verejnej debate o rozpočte často chýba, pritom by to malo byť jej neoddeliteľnou súčasťou,“ myslí si Zachar. Tak ako sa hodnota za peniaze nedá posudzovať bez informácií o vyčlenených peniazoch, nedá sa hodnotiť ani bez informácií o získanej hodnote pre spoločnosť.