Opatrenia pre duál v súvislosti s COVID-19

15.04.2020 Rôzne
Opatrenia pre duál v súvislosti s COVID-19

Na základe uznesenia vlády o vyhlásení mimoriadnej situácie a núdzového stavu, a na základe usmernení MŠVVaŠ SR v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 a odporúčania Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania, prijala AZZZ SR nasledovné opatrenia s účinnosťou od 11.3.2020 až do odvolania pre činnosti spojené s poskytovaním OVP v systéme duálneho vzdelávania.