Opakované stanovisko ANS k vyjadreniam ministerstva zdravotníctva o zmene organizácie detských ambulantných pohotovostných služieb

02.08.2022 Monitoring médií
Opakované stanovisko ANS k vyjadreniam ministerstva zdravotníctva o zmene organizácie detských ambulantných pohotovostných služieb

Asociácia nemocníc Slovenska (ďalej len ANS) opakovane vyjadruje svoj nesúhlas s pokračujúcimi medializovanými vyjadreniami ministerstva zdravotníctva o avizovanej zmene organizácie detských ambulantných pohotovostných služieb, pri ktorej by malo dôjsť k prehodnoteniu dĺžky trvania, počtu a lokalizácie s poukazom na budovanú sieť urgentných príjmov a ústavné pohotovostné služby v nemocniciach. ANS v tejto súvislosti v stanovisku zo dňa 29.7.2022 upozornila, že urgentné príjmy sú určené pre dospelých a lekári v nich nemajú špecializáciu na starostlivosť o deti. Tiež upozornila, že lekári na detských oddeleniach nemôžu počas služby nahrádzať detskú ambulantnú pohotovostnú službu, lebo skolabuje starostlivosť o ťažkých pacientov na detských oddeleniach a ďalšie navýšenie práce už aj tak personálne poddimenzovaných oddelení prinesie prehĺbenie ich vyčerpania, odmietanie takýchto služieb až nezáujem o prácu na oddelení. Navyše klesá počet lôžkových detských oddelení a po realizácii pripravovanej Optimalizácie siete nemocníc ich počet klesne ešte výraznejšie, čo vyvoláva otázky o ďalšej zabezpečenosti starostlivosti o detských pacientov. ANS preto opakovane upozorňuje, že problém nízkeho počtu pediatrov a ich vyťaženosti sa nesmie a nemôže riešiť jeho prenesením na nemocničných lekárov.