Online stream diskusie AZZZ SR s kandidátmi na prezidenta SR

17.02.2019 Monitoring médií
Online stream diskusie AZZZ SR s kandidátmi na prezidenta SR

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) je najväčšou a najreprezentatívnejšou zamestnávateľskou organizáciou na Slovensku, ktorej podnikateľské a sociálno-ekonomické prostredie nie je ľahostajné.

Z tohto dôvodu organizujeme diskusiu s kandidátmi, ktorí majú najväčší potenciál vyhrať prezidentské voľby.

Do diskusie sme pozvali kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky, ktorí splnili zákonné požiadavky na výkon tejto funkcie. Vzhľadom na vysoký počet kandidátov pozývame len prvých 6️⃣ kandidátov, ktorí mali na základe verejne dostupných prieskumov zrealizovaných do konca januára 2019 najvyšší potenciál vyhrať prezidentské voľby. V prípade, že sa niekto z prvých šiestich kandidátov nebude môcť diskusie zúčastniť, oslovíme ďalšieho kandidáta v poradí.

? Cieľom panelovej diskusie je poukázať na aktuálne sociálno-ekonomické témy a postoj a návrhy prezidentských kandidátov na ich možné riešenia.

?‍? Diskusiu môžete s nami sledovať online na tomto linku:

https://www.youtube.com/watch?v=F5wRVpDKtq0&feature=youtu.be