Odvodové oslobodenie môže firmám uľahčiť vyplácanie 13. platu

Zdroj: www.teraz.sk

05.09.2017 Monitoring médií
Odvodové oslobodenie môže firmám uľahčiť vyplácanie 13. platu

Zmeny pri 13. a 14. platoch presadzuje koaličná strana SNS. Okrem odvodového oslobodenia navrhuje aj to, aby boli pre zamestnávateľov dobrovoľné

Firmy budú pravdepodobne ochotnejšie vyplácať 13. a 14. platy zamestnancom, ak budú oslobodené od daní a odvodov. Očakávajú to zástupcovia zamestnávateľov, ako aj personalisti. Nedostatok pracovnej sily totiž núti firmy zlepšiť odmeňovanie. V súčasnosti totiž 13. plat dostane len približne 17 % zamestnancov.

Zmeny pri 13. a 14. platoch presadzuje koaličná strana SNS. Okrem odvodového oslobodenia navrhuje aj to, aby boli pre zamestnávateľov dobrovoľné. Takéto nastavenie podľa personalistov prispeje k zvýšeniu vyplácania mimoriadnych platov. "Vďaka ich oslobodeniu od daní a odvodov sa z nich stane ešte zaujímavejší benefit pre zamestnancov než doteraz, na čo mnohé firmy nepochybne zareagujú. Budú môcť totiž svojim ľudom ponúknuť finančný benefit bez toho, aby s ním boli spojené náklady navyše v podobe daňového a odvodového zaťaženia," konštatuje podpredseda predstavenstva McRoy Group Luboš Sirota.

Okrem zníženia daňovo-odvodového zaťaženia je pre firmy odmeňovanie dôležité aj pri udržaní si svojich zamestnancov. Zamestnávatelia totiž stále bojujú s nedostatkom pracovnej sily. "Firmy nemôžu nájsť dostatok zamestnancov a snažia sa im zvyšovať platy do tej možnej miery, aby si zachovali minimálnu možnú úroveň ziskovosti. Takto znížené náklady práce by mohli znamenať, že firmy budú môcť ušetrené financie investovať do zvýšenia miezd zamestnancov," očakáva manažér marketingu a náboru personálnej spoločnosti Manpower Group Jiří Halbrštát.

Zástupcovia zamestnávateľov však upozorňujú, že vyplácanie týchto platov nie je samozrejmé pre každú firmu. Záleží to aj od vývoja ziskovosti. "Hlavným problémom vyplácania 13. a 14. platov je, že nie každá firma si to môže dovoliť. Firmy, ktoré si to môžu dovoliť, tieto mzdy vyplácajú už v súčasnosti. Na druhej strane je množstvo firiem, ktoré si to jednoducho dovoliť nemôžu a nebudú si to môcť dovoliť ani po ich oslobodení od daní a odvodov," konštatuje tajomník Republikovej únie zamestnávateľov Martin Hošták. Dane a odvody sú však podľa neho určite ďalšou prekážkou vyplácania 13. platov.

Podobný názor má aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení. "Zamestnávatelia radi vyplatia dobrým a spoľahlivým zamestnancom 13. plat, ak na to firma má. Seriózni zamestnávatelia si totiž veľmi dobre uvedomujú dôležitosť a opodstatnenosť svojich zamestnancov,“ doplnila hovorkyňa asociácie Miriam Špániková.

V súčasnosti sa však nie každý zamestnanec môže tešiť z 13. platu. Z údajov mzdového portálu Platy.sk vyplýva, že na Slovensku dostáva 13. plat približne 17 % zamestnancov. "Pomer je však rozdielny v závislosti od toho, o akých zamestnancov ide. Medzi skupinami pracovníkov s najčastejšie plateným 13. platom patrí top manažment, strední a nižší manažéri a kvalifikovaní technickí zamestnanci. Tento finančný benefit má k dispozícií približne pätina z nich,“ uviedla PR manažérka portálu Profesia Nikola Richterová.

Podľa štatistík najmenej dostávajú 13. plat pomocní pracovníci. Týka sa to približne desatiny ľudí. "Najčastejšie sa 13. plat vypláca v priemyselnej výrobe či v dodávke elektriny a plynu. Ďalej je to tiež poľnohospodárstvo, stavebníctvo, informácie a komunikácia, doprava či finančníctvo. Najmenej sa tento finančný benefit vyskytuje vo vzdelávaní, ubytovacích a stravovacích službách a zdravotníctve," dodala Richterová.